SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Natječaji i pozivi

Obavijest o poništenju Oglasa za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik/suradnica za održavanje komunalne infrastrukture i zaštitu okoliša

S osnova formalnih razloga poništava se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika […]

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić „Zlatna Ribica“ u pedagošku godinu 2024./2025.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ (KLASA: 023-01/24-02/1, URBROJ: 2170-22-1-24-7  ) od 21.ožujka 2024. godine, Dječji vrtić „Zlatna […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 17. svibnja 2024. godine u 12:00 sati .

Javni natječaj za prodaju 3. suvlasničkog dijela: 1/3 nekretnine označene kao k.č. 2153  Rožmanići 634 m2, upisane u zk.ul. 1327 k.o. Kostrena Lucija u vlasništvu Općine Kostrena

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 21. svibnja 2024. godine .

Obavijest o poništenju javnog natječaja za prodaju 3. suvlasničkog dijela nekretnine k.č. 2153 Rožmanići u vlasništvu Općine Kostrena

S osnova formalnih razloga poništava se javni natječaj za prodaju 3. suvlasničkog dijela: 1/3 nekretnine označene kao k.č. 2153  Rožmanići […]

Poziv za javno prikupljanje ponuda – izvođenje radova na preuređenju zgrade u Rasadniku

Poziv za javno prikupljanje ponuda – izvođenje radova na preuređenju zgrade u Rasadniku Predmet nabave je izvođenje radova na preuređenju […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 6. svibnja 2024. godine u 10:00 sati .