SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaji i pozivi

POZIV KANDIDATIMA ZA PISANO TESTIRANJE u Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Kostrena, Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu u Narodnoj čitaonici u Kostreni, Sveta Lucija 14

  OPĆINA KOSTRENA  Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu  Povjerenstvo za provedbu oglasa KLASA: 112-03/20-01/02 URBROJ: 2170-07-04-20-25 […]

JAVNI NATJEČAJ za osnivanje služnosti kolnog prolaza i provoza na novoformiranoj k.č. broj 5536/6 u površini od 41 m2 k.o. Kostrena-Lucija (vlasništvo Općine Kostrena) u svrhu kolnog prilaza i provoza na novoformiranu 2847/3 k.o. Kostrena-Lucija

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, […]

Turistička zajednica Općine Kostrena- Poziv za obavljanje poslova: TIC, Spasilačka služba

Turistička zajednica Općine Kostrena objavljuje Poziv za obavljanje poslova tijekom glavne turističke sezone (1. 7. – 31. 8. 2020.) za sljedeće:  […]

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena u prizemlju objekta Narodna čitaonica Sveta Barbara, na adresi  Trg Svete Barbare 1, Kostrena

Temeljem odredbe članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15, 112/18), članka […]

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 5 (pet) mjeseci u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena, Služba za održavanje komunalne infrastrukture, uz obvezni probi rad od 2 (dva) mjeseca, na radno mjesto: REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI-PROMETNI REDAR: 1 izvršitelj / izvršiteljica

              REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                   OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA               […]