SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaji i pozivi

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA SPORTA SPORTSKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA U 2019. GODINI

Sportska zajednica Općine Kostrena  Žuknica 1b   51221 Kostrena OIB: 41858471185 Iban: HR65 2340 0091 1107 9446 2 s.z.kostrena@gmail.com Na temelju […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 17. siječnja 2019. godine .

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Zlatna ribica”

Temeljem  članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07 i 94/13). i članka 41. stavak 2. Statuta […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 12. prosinca 2018. godine .

Poziv na prikupljanje ponuda u provedbi postupka jednostavne nabave dva nova osobna vozila u službene svrhe Općine Kostrena

Općina Kostrena objavljuje Poziv za prikupljanje ponuda u provedbi postupka jednostavne nabave za dva nova osobna vozila u službene svrhe Općine Kostrena.

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 14. prosinca 2018. godine u 10:00 sati .

NATJEČAJ  ZA RADNO MJESTO-POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU za djecu s posebnim potrebama  – 3 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme

KLASA: 112-03/18-01/5 URBROJ: 2170-07-54-18-1 Kostrena, 3.prosinca 2018.   Temeljem Odluke  Upravnog vijeća sa sjednice održane 29. studenog 2018.g. godine  Dječji […]

Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik/suradnica za pravne poslove (1 izvršitelj/ica)

Temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18), u skladu sa […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 13. prosinca 2018. godine .