SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaji i pozivi

Javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Kostrena

Na temelju članka 34. Statuta Općine Kostrena (˝Službene novine Općine Kostrena˝ broj 2/18) i članka 4. stavak 2. Odluke o […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 20. travnja 2018. godine.

OBJAVA POZIVA ZA NADMETANJE ZA ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA

OPĆINA  KOSTRENA                   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Služba za komunalne poslove, zaštitu okoliša i prostorno planiranje KLASA:    363-01/18-03/06 URBROJ: 2170-07-04-4-18-3 Kostrena, 28. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 13. travnja 2018. godine u 09:00 sati.

OBJAVA POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

OPĆINA  KOSTRENA                   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Služba za komunalne poslove, zaštitu okoliša i prostorno planiranje KLASA:   310-02/18-01/04 URBROJ: 2170-07-04-4-18-3 Kostrena, 28. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 13. travnja 2018. godine u 10:00 sati.

Javni natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Kostrena-Lucija

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 10. travnja 2018. godine.

Poziv na dostavu ponude za vršenje usluge izrade projektne dokumentacije – idejnog i glavnog projekta Kuće kostrenskih pomoraca u prostoru bivše škole Sv. Barbare

Naručitelj, Općina Kostrena pokrenula je postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije – Idejnog i Glavnog projekta Kuće kostrenskih pomoraca […]