SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaji i pozivi

Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik/stručna suradnica za prostorno planiranje i investicije (1 izvršitelj/ica)

  Temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18), u skladu […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 13. prosinca 2018. godine .

DV Zlatna ribica- Natječaj za radno mjesto

KLASA:  112-03/18-01/3 URBROJ: 2170-07-54-18-1 Kostrena, 9. studenog 2018.   Na temelju čl.34.st.1.t.13. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” i  čl. 7. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 19. studenoga 2018. godine .

Poziv na dostavu ponude- građevinski radovi na arheološkom nalazištu Solin

              REPUBLIKA  HRVATSKA          PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                OPĆINA KOSTRENA   UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE […]

Natječaj za radno mjesto- ODGAJATELJ/ICA

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 7. studenoga 2018. godine .