SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Natječaji i pozivi

DV Zlatna ribica zapošljava više izvršitelja za njegu, skrb i pratnju djece

KLASA: 112-01/23-01/4 URBROJ: 2170-22-1-23-1 Kostrena, 13. listopada 2023.g. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( “Narodne […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 23. listopada 2023. godine u 23:59 sati .

Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Na temelju Odluke Općinskog načelnika KLASA: 024-01/23-03/2, URBROJ: 2170-22-03-23-318 od 3. listopada 2023. godine Općina Kostrena dana 9. listopada 2023. […]

Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2023. godinu

Na temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Kostrena (˝Službene novine Općine Kostrena˝ broj 8/18) i Odluke Općinskog načelnika […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 31. listopada 2023. godine .

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Kostrena za 2024. godinu

Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22) […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 30. listopada 2023. godine .

Županijski natječaj za sufinanciranje inovacija u 2023. godini

Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija Primorsko-goranske županije objavljuje Natječaj za izbor osoba s područja županije čiji će se razvoj inovacija […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 13. listopada 2023. godine .