SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaji i pozivi

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE  JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU  PROMICANJA KULTURE U OPĆINI KOSTRENA U 2020. GODINI

Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području promicanja kulture u Općini Kostrena u […]

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA SPORTA SPORTSKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA U 2020. GODINI

Na temelju članka 48., stavka 3. i članka 76., stavka 3. i 5. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 19. siječnja 2020. godine u 00:00 sati .

OBAVIJEST o poništenju javnog natječaja za osnivanje prava služnosti na nekretnini označenoj kao k.č. broj 1360 u k.o. Kostrena-Barbara

KLASA: 944-17/19-01/04 URBROJ: 2170-07-04-1-19-12 Kostrena, 17. prosinca 2019. godine   OBAVIJEST o poništenju javnog natječaja za osnivanje prava služnosti na […]

Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Općine Kostrena

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 23. prosinca 2019. godine .