SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaji i pozivi

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Polivalentnoj sportsko-školskoj dvorani u Kostreni

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 4. srpnja 2019. godine u 11:50 sati .

OBAVIJEST – Pokretanje postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti DIMNJAČARSKIH POSLOVA na području Općine Kostrena

U svrhu pokretanja postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena u Elektroničkom oglasniku javne […]

OBJAVA NADMETANJA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE – USLUGA IZRADE DEFINIRANE INTERPRETACIJSKO-MUZEOLOŠKE STUDIJE STALNOG POSTAVA “KUĆE KOSTRENSKIH POMORACA”

Dokumentacija o nabavi koja se donosi u nastavku u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Općine […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 18. lipnja 2019. godine u 12:00 sati .

Usluga prijevoza školske djece Osnovne škole Kostrena za školsku godinu 2019./2020.

OPĆINA KOSTRENA Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu   KLASA: 340-05/19-01/02 URBROJ: 2170-07-04-19-2 Kostrena, 7. lipnja 2019. […]

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI U OPĆINI KOSTRENA U 2019. GODINI- DRUGI KRUG

Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području socijalne skrbi u Općini Kostrena u […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 24. lipnja 2019. godine .