SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaji i pozivi

Poziv za dostavu ponude- zdravstveno osiguranje djelatnika

                    OPĆINA KOSTRENA                Upravni odjel za opće, pravne                poslove i lokalnu samoupravu   KLASA: 501-03/19-01/01 URBROJ: 2170-07-04-19-2 Kostrena, […]

Javni natječaj za prodaju nekretnine k.č. br. 5215/4 od 862 m2 z.k.ul. 1072 k.o. Kostrena-Lucija u vlasništvu Općine Kostrena u Pavekima u svrhu izgradnje obiteljske kuće

Temeljem  odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i […]

KD Kostrena- Natječaj za samostalnog računovođu M/Ž

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 9. listopada 2019. godine u 12:00 sati .

KD Kostrena- Natječaj za domara

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 9. listopada 2019. godine u 12:00 sati .

KD Kostrena- Natječaj za koordinatora općih poslova i interne kontrole

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 9. listopada 2019. godine u 12:00 sati .