SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Natječaji i pozivi

Javni natječaj za prodaju 3. suvlasničkog dijela: 1/3 nekretnine označene kao k.č. 2153  Rožmanići 634 m2

Temeljem  odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 30. travnja 2024. godine .

Natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice općine Kostrena

Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 11. travnja 2024. godine .

Ponovljeni Natječaj za dodjelu dozvole na pomorskom dobru na području Općine Kostrena

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ 83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 12. travnja 2024. godine .

Javni poziv za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci

Temeljem Odluke Općinskog načelnika KLASA: 024-01/24-03/2 URBROJ: 2170-22-03-24-127 od 26. ožujka  2024. godine, dana 27. ožujka 2024. godine raspisuje se […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 4. travnja 2024. godine .

DV Zlatna ribica zapošljava odgojitelja na određeno puno radno vrijeme

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, 145/23) […]