SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Natječaji i pozivi

Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području promicanja kulture u Općini Kostrena u 2016. godini

1. Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području promicanja kulture u Općini Kostrena […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 30. rujna 2016. godine .

Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području sporta, rekreacije i tehničke kulture – sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata u Općini Kostrena u 2016. godini

1. Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području sporta, rekreacije i tehničke kulture […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 30. travnja 2016. godine .

Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području zdravstva u Općini Kostrena u 2016. godini

1. Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području zdravstva u Općini Kostrena u […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 22. veljače 2016. godine .

Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području sporta, rekreacije i tehničke kulture – organizacija tradicionalnih i sportskih događanja u Općini Kostrena u 2016. godini

1. Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području sporta, rekreacije i tehničke kulture […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 30. rujna 2016. godine .