SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Zasnivanje radnog odnosa

DV Zlatna ribica- Natječaj za radno mjesto

KLASA:  112-03/18-01/3 URBROJ: 2170-07-54-18-1 Kostrena, 9. studenog 2018.   Na temelju čl.34.st.1.t.13. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” i  čl. 7. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 19. studenoga 2018. godine .

Zasnivanje radnog odnosa- KONTROLORI PARKIRALIŠTA

KD KOSTRENA d.o.o. raspisuje N A T J E Č A J za primanje radnika u radni odnos   KONTROLOR […]

OBAVIJEST O POZIVU KANDIDATA NA USMENI INTERVJU – VSS ZA FINANCIJE

KLASA: 112-03/18-01/1 URBROJ: 2170-07-04-18-14 Kostrena, 04. svibnja 2018. godine OBAVIJEST O POZIVU KANDIDATA NA USMENI INTERVJU Obavještavaju se kandidati A.T., rođena 17. […]

OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja- Viši stručni suradnik/suradnica za financije

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja KLASA: 112-03/18-01/1 URBROJ: 2170-07-04-18-12 Kostrena, 26. travnja 2018. godine Temeljem odredbe članka 20. Zakona o […]

OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja- referent/referentica komunalni redar

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA     OPĆINA KOSTRENA Povjerenstvo za provedbu oglasa KLASA: 112-03/18-01/02 URBROJ:2170-07-04-18-9 Kostrena,  18.  travnja 2018. godine   […]