SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Zasnivanje radnog odnosa

Natječaj za radno mjesto- Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju za djecu s posebnim potrebama

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 28. prosinca 2018. godine .

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Zlatna ribica”

Temeljem  članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07 i 94/13). i članka 41. stavak 2. Statuta […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 12. prosinca 2018. godine .

NATJEČAJ  ZA RADNO MJESTO-POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU za djecu s posebnim potrebama  – 3 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme

KLASA: 112-03/18-01/5 URBROJ: 2170-07-54-18-1 Kostrena, 3.prosinca 2018.   Temeljem Odluke  Upravnog vijeća sa sjednice održane 29. studenog 2018.g. godine  Dječji […]

DV Zlatna ribica- Natječaj za radno mjesto

KLASA:  112-03/18-01/3 URBROJ: 2170-07-54-18-1 Kostrena, 9. studenog 2018.   Na temelju čl.34.st.1.t.13. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” i  čl. 7. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 19. studenoga 2018. godine .