SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Zasnivanje radnog odnosa

DV Zlatna ribica zapošljava više izvršitelja za njegu skrb i pratnju djece

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju I obrazovanju ( “Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 9. kolovoza 2023. godine .

DV Zlatna ribica zapošljava odgojitelje

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju I obrazovanju ( “Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 9. kolovoza 2023. godine .

Javni natječaj za prijam u službu-viši stručni suradnik za pravne poslove

KLASA: 112-01/23-01/03 URBROJ: 2170-22-04-23-2 Kostrena, 5. srpnja 2023. godine   Temeljem odredbi članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u […]

KD Kostrena zapošljava vrtlara na određeno vrijeme

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 34/2023 od 16. lipnja 2023. godine, […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 29. lipnja 2023. godine u 12:00 sati .

Javni natječaj za za prijam u službu u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na radno mjesto Viši stručni suradnik/suradnica za gospodarstvo, razvoj i pripremu projekata

KLASA: 112-01/23-01/02 URBROJ: 2170-23-06-23-2 Kostrena, 14. lipnja 2023. godine  Temeljem odredbi članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 23. lipnja 2023. godine u 23:59 sati .