SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PROPUSNICE - STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KOSTRENA

Zasnivanje radnog odnosa

Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Općine Kostrena

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 23. prosinca 2019. godine .

NATJEČAJ  ZA RADNO MJESTO-POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU za djecu s posebnim potrebama  – 3 izvršitelja/ice

KLASA: 112-03/19-01/4 URBROJ: 2170-07-54-19-1 Kostrena, 10. prosinca 2019. godine   Temeljem Odluke  Upravnog vijeća sa sjednice održane 10. prosinca 2019. […]

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

           REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                 OPĆINA KOSTRENA   Povjerenstvo za provedbu oglasa KLASA: 112-03/19-01/02 URBROJ: 2170-07-06-19-10 Kostrena, 3. prosinca 2019. […]