SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ  ZA RADNO MJESTO-POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU za djecu s posebnim potrebama  – 3 izvršitelja/ice

KLASA: 112-03/19-01/4 URBROJ: 2170-07-54-19-1 Kostrena, 10. prosinca 2019. godine   Temeljem Odluke  Upravnog vijeća sa sjednice održane 10. prosinca 2019. […]

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

           REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                 OPĆINA KOSTRENA   Povjerenstvo za provedbu oglasa KLASA: 112-03/19-01/02 URBROJ: 2170-07-06-19-10 Kostrena, 3. prosinca 2019. […]

NATJEČAJ za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika do povrata odsutnog službenika na posao u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena

                                REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA     OPĆINA KOSTRENA  Upravni odjel za financije i gospodarstvo   KLASA: 112-03/19-01/02 URBROJ: 2170-07-06-19-3 Kostrena,  […]

KD Kostrena- NATJEČAJ za primanje radnika u radni odnos- SPREMAČICA (M/Ž)

N A T J E Č A J za primanje radnika u radni odnos   SPREMAČICA (M/Ž) 1 izvršitelj na […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 4. studenoga 2019. godine u 12:00 sati .