SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Zasnivanje radnog odnosa

Zasnivanje radnog odnosa- KONTROLORI PARKIRALIŠTA

KD KOSTRENA d.o.o. raspisuje N A T J E Č A J za primanje radnika u radni odnos   KONTROLOR […]

OBAVIJEST O POZIVU KANDIDATA NA USMENI INTERVJU – VSS ZA FINANCIJE

KLASA: 112-03/18-01/1 URBROJ: 2170-07-04-18-14 Kostrena, 04. svibnja 2018. godine OBAVIJEST O POZIVU KANDIDATA NA USMENI INTERVJU Obavještavaju se kandidati A.T., rođena 17. […]

OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja- Viši stručni suradnik/suradnica za financije

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja KLASA: 112-03/18-01/1 URBROJ: 2170-07-04-18-12 Kostrena, 26. travnja 2018. godine Temeljem odredbe članka 20. Zakona o […]

OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja- referent/referentica komunalni redar

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA     OPĆINA KOSTRENA Povjerenstvo za provedbu oglasa KLASA: 112-03/18-01/02 URBROJ:2170-07-04-18-9 Kostrena,  18.  travnja 2018. godine   […]

JAVNI NATJEČAJ – prijam u službu – viši stručni suradnik za financije

OPĆINA KOSTRENA Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ:2170-07-04-18-3 Kostrena, 30. 03. 2018.   Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena, temeljem […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 20. travnja 2018. godine .