SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Zasnivanje radnog odnosa

OBAVIJEST O POZIVU KANDIDATA NA USMENI INTERVJU – VSS ZA FINANCIJE, GOSP. I LOKALNI EK. RAZVOJ

KLASA:112-03/17-01/02 URBROJ:2170-07-04-17-24_ Kostrena, 30. studenoga 2017. OBAVIJEST O POZIVU KANDIDATA NA USMENI INTERVJU Obavještavaju se kandidati A.T., rođena 17. studenog 1983. godine,  S.L., rođena […]

OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

KLASA: 112-03/17-01/02 URBROJ:2170-07-04-17- Kostrena, 22. studenog 2017. Temeljem odredbe članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj […]

Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KOSTRENA na radno […]

Natječaj za prijam u službu – POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU

KLASA:112-07/17-01/01 URBROJ:2170-07-04-17-33 Kostrena, 09. studenoga 2017.   POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 […]

Prijam u službu na određeno vrijeme: VIŠI STRUČNI SURADNIK/CA ZA FINANCIJE,GOSPODARSTVO, LOKALNI I EKONOMSKI RAZVOJ (1 izvršitelj/ica)

KLASA: 112-03/17-01/02 URBROJ:2170-07-04-l 7-3 Kostrena, 09. studenog .2017. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Opcćne Kostrena, temeljem odredbe clanka 19. i 29. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 17. studenoga 2017. godine .