SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Zasnivanje radnog odnosa

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca – referent komunalni-prometni redar

KLASA: 112-01/23-02/01 URBROJ: 2170-22-05-23-3 Kostrena, 12. travnja 2023. godine   Temeljem odredbi članka 19. i 29. Zakona o službenicima i […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 20. travnja 2023. godine .

KD Kostrena zapošljava komunalnog radnika/cu

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 8/2023, sukladno čl. 8. i 9. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 17. ožujka 2023. godine u 12:00 sati .

Javni natječaj za imenovanje člana Uprave (direktora/direktorice) KD Kostrena

Temeljem Odluke Skupštine Društva o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje člana Uprave KD Kostrena d.o.o., sukladno članku 18. Izjave o […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 22. veljače 2023. godine u 12:00 sati .

Turistička zajednica Općine Kostrena traži stručnog suradnika – informatora

Na temelju čl. 42. Statuta Turističke zajednice općine Kostrena („Službene novine“ Općine Kostrena, br. 05/2020), a temeljem suglasnosti Turističkog vijeća […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 9. prosinca 2022. godine u 23:59 sati .

Natječaj za kontrolore parkirališta tijekom sezone

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 33/2022, sukladno čl. 8. i 9. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 3. lipnja 2022. godine u 12:00 sati .