SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

OBJAVA NADMETANJA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA RADOVE NA GRADNJI JAVNE RASVJETE NA DIJELU CESTE PAVEKI – TERMOELEKTRANA

Jednostavna nabava Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 12. studenoga 2018. godine u 09:00 sati.

OBJAVA NADMETANJA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA RADOVE NA GRADNJI JAVNE RASVJETE NA DIJELU CESTE PAVEKI – TERMOELEKTRANA

OBJAVA NADMETANJA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA RADOVE NA GRADNJI JAVNE RASVJETE NA DIJELU CESTE PAVEKI – TERMOELEKTRANA

Predmet objave ove jednostavne nabave je izvedba građevinskih i obrtničkih radova na IZGRADNJI GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNE RASVJETE NA DIONICI CESTE PAVEKI – TERMOELEKTRANA U OPĆINI KOSTRENA.

Dionica nerazvrstane ceste broj 55 na kojoj je predviđena izgradnja javne rasvjete počinje područjem ulaza u pogon Termoelektrane Rijeka na Urinju i nastavlja se cestom prema zapadu u duljini od cca 400 metara. Lokacija: k.č. 1303/1, 1327 i 1302, k.o. Kostrena Barbara i k.č. 5536/9 k.o. Kostrena Lucija.

ROK PREDAJE PONUDA JE 12. STUDENI 2018. GODINE

Preuzmite dokumente

DOKUMENTACIJA O NABAVI pdf | JR-PAVEKI-TE-Dokumentacija-o-nabavi-1.pdf | 434,46 KB
PONUDBENI TROŠKOVNIK xlsx | Ponudbeni-Troškovnik-JR-PAVEKI-TERMOELEKTRANA-1.xlsx | 62,20 KB
GRAĐEVINSKA DOZVOLA pdf | Građevinska-dozola-javna-rasvjeta-do-TE-Rijeka-1.pdf | 1,57 MB
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA zip | Cesta-za-termoelektranu-1.zip | 34,38 MB