SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću- Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Općine Kostrena

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena na temelju odredbi članka 49.stavka 4., članka 51. stavak 5. i članka 62. stavak 5 Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17) te članka11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Općine Kostrena

Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj dana 06. listopada 2014. godine donijelo je Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, a ista je objavljena u „Službenim novinama Općine Kostrena“ broj 1/14.

Predmetnom Odlukom uređeni su uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa, te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Kostrena.

 

Stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 102/17), potrebno je uskladiti ranije doneseni opći akt jedinice lokalne samouprave s novom zakonodavnom regulativom.

 

Zakon o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 102/17) je u članku 51. stavak 5. propisao da uvjete i način držanja kućnih ljubimaca propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave, dok je člankom 49. stavak 4. određeno da način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 30 dana, od 13. ožujka do 12. travnja 2018. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Općine Kostrena  putem e-maila na adresu  kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljena, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti:

  • Putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
  • Dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Kostrena, Jedinstveni upravni odjel, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena

 

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti ˝Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima˝ koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Nacrta Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Općine Kostrena godine o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

 

 

 

 

Preuzmite dokumente

Obrazac docx | OBRAZAC-1.docx | 24,31 KB
Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca docx | PRIJEDLOG-ODLUKE-O-UVJETIMA-I-NAČINU-DRŽANJA-KUĆNIH-LJIBIMACA-1.docx | 23,50 KB