SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

e-Novorođenče

Općina Kostrena s Ministarstvom pravosuđa i uprave potpisala je Sporazum kojim se uključila u sustav e-Novorođenče – uslugu koja između ostalog, omogućuje podnošenje zahtjeva Općini Kostrena radi ostvarenja prava na novčanu pomoć po rođenju djeteta.

Slijedom navedenog, od 01. siječnja 2021. godine roditelji mogu zahtjev za novčanu pomoć po rođenju djeteta podnijeti:

  • prilikom prijave novorođenog djeteta u matični ured, u kojem slučaju će matičar upoznati roditelje s pravom na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći te, ukoliko ispunjavaju uvjete, putem aplikacije e-Novorođenče proslijediti Općini Kostrena zahtjev na rješavanje,
  • prijavom u sustav e-Građani, kroz uslugu e-Novorođenče u svega nekoliko klikova.

Temeljem odredbi Odluke o novčanoj potpori po rođenju djeteta („Službene novine Općine Kostrena“ broj 10/23) pravo na novčanu pomoć ostvaruje se u obliku jednokratne novčane pomoći i to u iznosu od:

500,00 € za 1. (prvo) dijete,

750,00 € za 2. (drugo) dijete,

1.250,00 € za 3. (treće) i svako sljedeće dijete,

pomoći za dojenačku prehranu i opremu u obliku potvrde (bona) u visini od 30,00 € mjesečno do navršene 1. (prve) godine života djeteta,

jednokratne novčane pomoći po navršenih 6 (šest) mjeseci života djeteta u iznosu od 150,00 €.

UVJETI:

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti roditelj pod sljedećim uvjetima:

– ako je barem jedan roditelj državljanin Republike Hrvatske, odnosno strani državljanin s neprekidno prijavljenim prebivalištem, odnosno privremeni ili stalnim boravkom na području Općine Kostrena od najmanje dvije godine neposredno prije rođenja djeteta za koje se traži novčana pomoć i dalje neprekidno sve do isplate novčane potpore u cijelosti,

– ako dijete u odnosu na koje je zatražena novčana potpora ima od rođenja prijavljeno prebivalište na području Općine Kostrena i dalje neprekidno sve do isplate novčane potpore u cijelosti.

IZNIMNO, pravo na novčanu pomoć može se ostvariti ako oba roditelja ili samohrani roditelj državljani Republike Hrvatske, odnosno strani državljani imaju prebivalište, odnosno privremeni ili stalni boravak u Općini Kostrena kraće od dvije godine neposredno prije rođenja djeteta, ako su u Kostrenu doselili s namjerom trajnog stanovanja budući su na području iste stekli u vlasništvo nekretninu u kojoj prebivaju.

Prednost podnošenja zahtjeva za ostvarenjem prava na novčanu pomoć po rođenju djeteta putem usluge e-Novorođenče je što roditelji (više) ne moraju dolaziti osobno ili poštom dostavljati zahtjev i svu potrebnu dokumentaciju, već će sve to moći učiniti na jednom mjestu prilikom same prijave djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e-Građani kroz usluge e-Novorođenče.

 

*Zahtjevi se  i dalje mogu podnositi elektronskim putem (kostrena@kostrena.hr) ili putem pošte na adresu: Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena, a iznimno osobno.

Obrazac zahtjeva dostupan je na sljedećoj poveznici: https://kostrena.hr/e-uprava-obrasci/pomoc-za-novorodenu-djecu/13660-2/

*Posljednji put ažurirano: 11.1.2024.