SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Novčana pomoć po rođenju djeteta

NOVČANA POMOĆ PO ROĐENJU DJETETA

Temeljem odredbi Odluke o novčanoj pomoći po rođenju djeteta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/12, 36/12, 8/14 i „Službene novine Općine Kostrena“ broj 5/15) pravo na novčanu pomoć ostvaruje se u obliku jednokratne novčane pomoći i to u iznosu od:

– 2.000,00 kn za 1. (prvo) dijete,

– 3.000,00 kn za 2. (drugo) dijete,

– 5.000,00 kn za 3. (treće) i svako sljedeće dijete,

pomoći za dojenačku prehranu i opremu u obliku potvrde (bona) u visini od 200,00 kn mjesečno do navršene 1. (prve) godine života djeteta,

jednokratne novčane pomoći po navršenih 6 (šest) mjeseci života djeteta u iznosu od 1.000,00 kn.

UVJETI:

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti roditelj pod sljedećim uvjetima:

– ako je barem 1 (jedan) roditelj državljanin Republike Hrvatske, odnosno strani državljanin s neprekidno prijavljenim prebivalištem, odnosno privremeni ili stalnim boravkom na području Općine Kostrena od najmanje 2 (dvije) godine neposredno prije rođenja djeteta za koje se traži novčana pomoć i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti,

– ako dijete za koje se ostvaruje novčana pomoć ima prijavljeno prebivalište na području Općine Kostrena.

IZNIMNO, pravo na novčanu pomoć može se ostvariti ako oba roditelja imaju prebivalište u Općini Kostrena kraće od dvije godine neposredno prije rođenja djeteta, ako su u Kostrenu doselili s namjerom trajnog stanovanja budući su na području iste stekli u vlasništvo nekretninu u kojoj prebivaju.

 


Preuzmite dokumente

Zahtjev- novčana pomoć po rođenju djeteta doc | ZAHTJEV-novcana-pomoc-po-rodenju-djeteta-1.doc | 48,50 KB