SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Novčana pomoć po rođenju djeteta

NOVČANA POTPORA PO ROĐENJU DJETETA

Temeljem odredbi Odluke o novčanoj potpori po rođenju djeteta („Službene novine Općine Kostrena“ broj 10/23) pravo na novčanu pomoć ostvaruje se u obliku jednokratne novčane pomoći i to u iznosu od:

– 500,00 € za 1. (prvo) dijete,

– 750,00 € za 2. (drugo) dijete,

– 1.250,00 € za 3. (treće) i svako sljedeće dijete,

pomoći za dojenačku prehranu i opremu u obliku potvrde (bona) u visini od 30,00 € mjesečno do navršene 1. (prve) godine života djeteta,

jednokratne novčane pomoći po navršenih 6 (šest) mjeseci života djeteta u iznosu od 150,00 €.

UVJETI:

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti roditelj pod sljedećim uvjetima:

– ako je barem jedan roditelj državljanin Republike Hrvatske, odnosno strani državljanin s neprekidno prijavljenim prebivalištem, odnosno privremeni ili stalnim boravkom na području Općine Kostrena od najmanje dvije godine neposredno prije rođenja djeteta za koje se traži novčana pomoć i dalje neprekidno sve do isplate novčane potpore u cijelosti,

– ako dijete u odnosu na koje je zatražena novčana potpora ima od rođenja prijavljeno prebivalište na području Općine Kostrena i dalje neprekidno sve do isplate novčane potpore u cijelosti.

IZNIMNO, pravo na novčanu pomoć može se ostvariti ako oba roditelja ili samohrani roditelj državljani Republike Hrvatske, odnosno strani državljani imaju prebivalište, odnosno privremeni ili stalni boravak u Općini Kostrena kraće od dvije godine neposredno prije rođenja djeteta, ako su u Kostrenu doselili s namjerom trajnog stanovanja budući su na području iste stekli u vlasništvo nekretninu u kojoj prebivaju.

*Posljednji put ažurirano: 11.1.2024.


Preuzmite dokumente