SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Zahtjevi vezani uz gradnju/Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje


Preuzmite dokumente

Izjava o odricanju prava na žalbu docx | Izjava-o-odricanju-od-prava-na-žalbu1-3.docx | 13,00 KB
Izjava o odustanku od zahtjeva docx | Izjava-o-odustanku-od-zahtjeva1-1.docx | 12,95 KB
Izjava o odustanku od žalbe docx | Izjava-o-odustanku-od-žalbe1-2.docx | 13,00 KB
Obrazac za ispravak pogreške u rješenju docx | Obrazac-za-ispravak-pogreške-u-rješenju1-1.docx | 12,77 KB
Prijava početka ili nastavka radova za jednostavne građevine doc | Prijava-početka-ili-nastavka-radova-za-jednostavne-građevine1-1.doc | 29,00 KB
Prijava početka ili nastavka radova doc | Prijava-početka-ili-nastavka-radova1-1.doc | 27,50 KB
Prijava početka radova na uklanjanju građevine doc | Prijava-početka-radova-na-uklanjanju-građevine1-1.doc | 32,00 KB
Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni građevinske dozvole u vezi sa promjenom imena investitora doc | Zahtjev-za-izdavanje-rješenja-o-izmjeni-građevinske-dozvole-u-vezi-s-promjenom-imena-investitora201704251-2.doc | 30,00 KB
Zahtjev za dopunu podneska doc | Zahtjev-za-dopunu-podneska1-1.doc | 29,50 KB
Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine doc | Zahtjev-za-izdavanje-dozvole-za-promjenu-namjene-i-uporabu-građevine201704251-1.doc | 32,50 KB
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole bez lokacijske dozvole doc | Zahtjev-za-izdavanje-građevinske-dozvole-bez-lokacijske-dozvole201704251-1.doc | 34,50 KB
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole sa lokacijskom dozvolom doc | Zahtjev-za-izdavanje-građevinske-dozvole-s-lokacijskom-dozvolom201704251-1.doc | 31,50 KB
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za pripremne radove doc | Zahtjev-za-izdavanje-građevinske-dozvole-za-pripremne-radove201704251-1.doc | 39,50 KB
Zahtjev za izdavanje izmjene građevinske dozvole bez lokacijske dozvole doc | Zahtjev-za-izdavanje-izmjene-građevinske-dozvole-bez-lokacijske-dozvole201704251-1.doc | 32,00 KB
Zahtjev za izdavanje izmjene građevinske dozvole s lokacijskom dozvolom doc | Zahtjev-za-izdavanje-izmjene-građevinske-dozvole-s-lokacijskom-dozvolom201704251-1-1.doc | 32,00 KB
Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole doc | Zahtjev-za-izdavanje-izmjene-i-dopune-lokacijske-dozvole201704251-1.doc | 33,50 KB
Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune akta (rješenje ili potvrde) doc | Zahtjev-za-izdavanje-izmjene-ili-dopune-akta-rješenja-ili-potvrde201704251-1.doc | 43,00 KB
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole doc | Zahtjev-za-izdavanje-lokacijske-dozvole201704251-1.doc | 33,50 KB
Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije doc | Zahtjev-za-izdavanje-lokacijske-informacije201704251-1.doc | 28,50 KB
Zahtjev za izdavanje obavijesti o pribavljanju posebnih uvjeta doc | Zahtjev-za-izdavanje-obavijesti-o-pribavljanju-posebnih-uvjeta201704251-1.doc | 29,00 KB
Zahtjev za izdavanje obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta doc | Zahtjev-za-izdavanje-obavijesti-o-uvjetima-za-izradu-glavnog-projekta201704251-1.doc | 29,00 KB
Zahtjev za izdavanje potvrde da se za građevinu ne izdaje akt za uporabu doc | Zahtjev-za-izdavanje-potvrde-da-se-za-građevinu-ne-izdaje-akt-za-uporabu201704251-1.doc | 33,00 KB
Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacije doc | Zahtjev-za-izdavanje-potvrde-parcelacije201704251-1.doc | 31,00 KB
Zahtjev za izdavanje potvrde samostalnih uporabnih cjelina u zgradi doc | Zahtjev-za-izdavanje-potvrde-samostalnih-uporabnih-cjelina-u-zgradi201704251-1.doc | 36,50 KB
Zahtjev za izdavanje produženja akta (rješenja ili potvrde) doc | Zahtjev-za-izdavanje-produženja-akta-rješenja-ili-potvrde1-1.doc | 37,00 KB
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju - jednostavna zgrada do 100 m2 doc | Zahtjev-za-izdavanje-rješenja-o-izvedenom-stanju-jednostavna-zgrada-do-100-m21-1.doc | 37,00 KB
Zahtjev za izdavanje rhešenja o izvedenom stanju za pomoćnu zgradu do 50 m2 doc | Zahtjev-za-izdavanje-rješenja-o-izvedenom-stanju-za-pomoćnu-zgradu-do-50-m21-1.doc | 35,00 KB
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za manje zahtjevnu zgradu do 400 m2 doc | Zahtjev-za-izdavanje-rješenja-o-izvedenom-stanjuza-manje-zahtjevnu-zgradu-do-400-m21-1.doc | 36,00 KB
Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice - 1 doc | Zahtjev-za-izdavanje-rješenja-o-utvrđivanju-građevne-čestice201704251-1.doc | 30,00 KB
Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice - 2 doc | Zahtjev-za-izdavanje-rješenja-o-utvrđivanju-građevne-čestice201704251-2-1.doc | 30,00 KB
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole do 01.10.2007. doc | Zahtjev-za-izdavanje-uporabne-dozvole-do-1.10.2007201704251-1.doc | 31,00 KB
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole do 15.2.1968. doc | Zahtjev-za-izdavanje-uporabne-dozvole-do-15.-2.1968201704251-1.doc | 30,50 KB
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za jednostavne i druge građevine i radove doc | Zahtjev-za-izdavanje-uporabne-dozvole-za-jednostavne-i-druge-građevine-i-radove201704251-1.doc | 34,00 KB
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole doc | Zahtjev-za-izdavanje-uporabne-dozvole201704251-1.doc | 35,50 KB
Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz dokumenata prostornog uređenja doc | Zahtjev-za-izdavanje-uvjerenja-iz-dokumenata-prostornog-uređenja201704251-1.doc | 33,00 KB
Zahtjev za ovjeru prijepisa ili fotokopije doc | Zahtjev-za-ovjeru-prijepisa-ili-fotokopije201704251-1.doc | 34,00 KB