SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Projekt sunčevog potencijala krovova Općine Kostrena

Tehnički potencijal energije Sunčeva zračenja koji padne na neku građevinu, nekoliko je puta veći od potreba takve zgrade za energijom.

Već postoje tehnički uređaji i oprema, kvalitetne tehničke razine, a cijenom prihvatljivi, za pretvorbu energije Sunčeva zračenja u električnu ili toplinsku energiju, ili u energiju hlađenja.

Time je postignuta, s jedne strane ugodnost boravka u takvoj zgradi, te s druge strane smanjenje uvoza energenata, sigurnost opskrbe i znatno smanjenje utjecaja na okoliš iz energetskog sektora.

Danas se zbog nedovoljne ekološke osvještenosti, nedovljnog znanja o mogućnostima koje pruža ugradnja neovisnog izvora električne i toplinske energije u vidu sunčevih kolektora, predugačke i komplicirane procedure za dobijanje svih dozvola za ugradnju, većina građana ne odlučuje za ovaj oblik energije.

Dovoljno govori da se trenutačno Republika Hrvatska, iako ima izrazito povoljne uvjete za uporabu Sunčeve energije i to neusporedivo povoljnije od mnogih drugih zemalja, nalazi na samom dnu Europe po broju ugrađenih takvih sustava.

Potrebe građana za ekološki održivom i jeftinom električnom energijom sve su veće, obzirom na svakodnevna poskupljenja električne energije iz postojeće distribucije. Sunčeva energija je izrazito prihvatljiv obnovljivi izvor energije koji bi mogao u bliskoj budućnosti postati glavnim nositeljem ekološki održivoga energetskog razvoja.

Općina Kostrena pruža svojim građanima projekt Sunčevog potencijala krovova koji je izradio Geodetski zavod Rijeka d.o.o. uz stručnu pomoć Hrvatske stručne udruge za Sunčevu energiju. Projektom je izrađen web servis sa svim potrebnim informacijama o ugradnji i isplativosti ugradnje fotonaponskih kolektora.

Servis je dostupan svima na službenim stranicama Općine Kostrena. Izravan link je: www.kostrena.atlas14.com To je, u biti, interaktivna karta sa svim kućama i zgradama na području Općine Kostrena te sa krovovima istih. Klikom miša na pojedinu adresu, dobijaju se informacije o Sunčevu potencijalu i količini azbestnog otpada (ako je postojeći krov od azbesta, tj. eternita).

Putem servisa, građani dobivaju uvid ima li njihova kuća potencijal za ugradnju fotonaponskih kolektora. Ako ima, imaju uvid u cjelokupnu proceduru. Ako nema, znaju da nema. U svakom slučaju, svaki građanin dobije informaciju s kakvim krovom raspolaže. Izračun isplativosti investicije te subvencioniranja vlasnika za ugradnju kolektora, lako je napraviti kada je poznat Sunčevi potencijal.

Informacija koja se dobija o Sunčevu potencijalu je informativne prirode. Za točan izračun potencijala, potrebno je se izraditi strojarski projekt kod ovlaštenog inženjera.

Procedura kako priključiti mali fotonaponski sustav na elektrodistribucijsku mrežu niskog napona


Preuzmite dokumente