SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Informacije za građane

Savjetovanje s javnošću – Prijedlog Programa o poticanju poduzetništva Općine Kostrena za 2018. godinu

KLASA: 303-01/18-01/2 URBR: 2170-07-04-18-1 Kostrena, 06. veljače 2018. OPĆINA  KOSTRENA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OBJAVLJUJE SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU Prijedlog  Programa […]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – nacrt Statuta Općine Kostrena

KLASA: 012-01/18-01/01 URBROJ: 2170-07-04-18-2 Kostrena, 23. siječnja 2018. Na web stranicama Općine Kostrena dana 24. siječnja 2018. godine objavljen je […]

Donošenje nove Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Kostrena

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom […]

IZVJEŠĆE – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – prijedlog Odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova na području Općine Kostrena

KLASA:360-01/17-01/05 URBROJ: 2170-07-04-2-17-4 Kostrena, 30. studeni  2017. Na web stranicama Općine Kostrena objavljen je nacrt nove odluke o  privremenoj zabrani građevinskih […]