SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Informacije za građane

OBJAVA IZVJEŠĆA O PROVEDENIM JAVNIM RASPRAVAMA ZA UPU N-2, N-4 I K-3 ŠOIĆI

U skladu sa stavkom 3. članka 102. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13 i 65/17), na mrežnim stranicama Općine […]

OBJAVA IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI NA PRIJEDLOG URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA

U skladu sa stavkom 3. članka 102. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13 i 65/17), na mrežnim stranicama Općine […]

Lokacije za postavu baja (5m3) prema programu za kolovoz 2018. na području Općine Kostrena – 2 baje

Baje će biti postavljene po rasporedu: 20. kolovoza 2018.g. – (2 baje): URINJ – parkiralište ispod trgovine kod kružnog toka ULICA IVA […]