SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Informacije za građane

Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

KLASA: 400-06/18-01/06 URBROJ: 2170-07-06-18-10 Kostrena, 15. studenog 2018. Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na temelju odredbi članka […]

Nacrt Prijedloga Odluke o vrijednosti boda (B) komunalne naknade

 KLASA: 415-01/18-01/03 URBROJ: 2170-07-05-18-2 Kostrena, 31.listopada 2018. godine   Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine […]

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

KLASA: 415-01/18-01/02 URBROJ: 2170-07-05-18-2 Kostrena, 31. listopada 2018.   Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine […]