SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javna nabava

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA u postupku odabira najpovoljnije ponude za obavljanje poslova komunalne djelatnosti PRIJEVOZA POKOJNIKA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99,57/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 10. veljače 2017. godine u 11:00 sati .

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije nerazvrstanih cesta

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99,57/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 10. veljače 2017. godine u 09:00 sati .