SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Jednostavna nabava

Ugradnja solarne elektrane na krovu Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ u Kostreni

Projektom se planira gradnja integrirane fotonaponske elektrane snage 30,08 kW na krovu zgrade dječjeg vrtića „Zlatna ribica“, Žuknica 1/a, Kostrena, […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 27. travnja 2021. godine u 09:00 sati .

Poziv na dostavu ponude- Usluge logopedskih vježbi

KLASA: 500-04/21-01/06 URBROJ: 2170-07-04-21-1 Kostrena, 02. veljače 2021. godine     Predmet:         Usluga logopedskih vježbi evidencijski broj nabave: B-103/1-2021 […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 8. veljače 2021. godine u 12:00 sati .

Poziv na dostavu ponude- Usluga prijevoza školske djece Osnovne škole Kostrena za školsku godinu 2020./2021.

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 7. kolovoza 2020. godine u 12:00 sati .

Jednostavna nabava- Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na sanaciji krova mrtvačnice na groblju Sveta Barbara

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 24. srpnja 2020. godine u 09:00 sati .

Poziv na dostavu ponude- hortikulturno uređenje središnjeg otoka kružnog raskrižja Šoići

Prema članku 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“SN Općine Kostrena” br. 3/17) Naručitelj Općina Kostrena pokrenula je postupak […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 21. srpnja 2020. godine u 09:00 sati .