SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Jednostavna nabava

Poziv za dostavu ponuda – prijevoz djece OŠ Kostrena za školsku godinu 2022./2023.

Temeljem  članka 12. stavka 1. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službene novine Općine Kostrena” broj 5/22), Upravni odjel za […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 16. kolovoza 2022. godine u 12:00 sati .

POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA RADOVE UGRADNJE POLUUKOPANIH SPREMNIKA

Predmet nabave je izvedba građevinskih radova PRIPREME ZA UGRADNJU POLUUKOPANIH SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD na području Općine Kostrena. Procijenjena vrijednost […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 6. lipnja 2022. godine u 10:00 sati .

Poziv na dostavu ponude- Usluge logopedskih vježbi

KLASA: 500-01/22-03/04 URBROJ: 2170-22-04-22-1 Kostrena, 10. veljače 2022. godine Temeljem Plana nabave za 2022. godinu i članka 9. stavka 2. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 18. veljače 2022. godine .

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje usluge prijevoza školske djece OŠ Kostrena

P O Z I V

za javno prikupljanje ponuda

za prijevoz školske djece Osnovne škole Kostrena

za školsku godinu 2021./2022.

Temeljem Plana nabave za 2021. godinu od 12. siječnja 2021. godine i članka 9. stavka 2. Pravilnika o provedbi postupaka […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 6. kolovoza 2021. godine u 12:00 sati .

Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom zgrade društveno vatrogasnog doma u Kostreni

Predmet nabave je usluga stručnog nadzora nad izgradnjom zgrade Društveno vatrogasnog doma Kostrena na lokaciji k.č. broj 5215/1, k.o. Kostrena […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 18. svibnja 2021. godine u 09:00 sati .