SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Jednostavna nabava

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje usluge prijevoza školske djece OŠ Kostrena

P O Z I V

za javno prikupljanje ponuda

za prijevoz školske djece Osnovne škole Kostrena

za školsku godinu 2021./2022.

Temeljem Plana nabave za 2021. godinu od 12. siječnja 2021. godine i članka 9. stavka 2. Pravilnika o provedbi postupaka […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 6. kolovoza 2021. godine u 12:00 sati .

Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom zgrade društveno vatrogasnog doma u Kostreni

Predmet nabave je usluga stručnog nadzora nad izgradnjom zgrade Društveno vatrogasnog doma Kostrena na lokaciji k.č. broj 5215/1, k.o. Kostrena […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 18. svibnja 2021. godine u 09:00 sati .

Ugradnja solarne elektrane na krovu Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ u Kostreni

Projektom se planira gradnja integrirane fotonaponske elektrane snage 30,08 kW na krovu zgrade dječjeg vrtića „Zlatna ribica“, Žuknica 1/a, Kostrena, […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 27. travnja 2021. godine u 09:00 sati .

Poziv na dostavu ponude- Usluge logopedskih vježbi

KLASA: 500-04/21-01/06 URBROJ: 2170-07-04-21-1 Kostrena, 02. veljače 2021. godine     Predmet:         Usluga logopedskih vježbi evidencijski broj nabave: B-103/1-2021 […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 8. veljače 2021. godine u 12:00 sati .

Poziv na dostavu ponude- Usluga prijevoza školske djece Osnovne škole Kostrena za školsku godinu 2020./2021.

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 7. kolovoza 2020. godine u 12:00 sati .