SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PROPUSNICE - STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KOSTRENA

Jednostavna nabava

IZVOĐENJE RADOVA NA PRENAMJENI REZIDENCIJALNIH GROBNICA NA GROBLJU SVETA LUCIJA U KOSTRENI

Prostor iznad polja 16 na groblju Sveta Lucija u Kostreni osnovnim projektom predviđen je za rezidencijalne grobnice. Prostor je izveden […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 11. studenoga 2019. godine u 09:00 sati .

Poziv za dostavu ponude- zdravstveno osiguranje djelatnika

                    OPĆINA KOSTRENA                Upravni odjel za opće, pravne                poslove i lokalnu samoupravu   KLASA: 501-03/19-01/01 URBROJ: 2170-07-04-19-2 Kostrena, […]

Poziv na dostavu ponude – Održavanje malog pomoćnog nogometnog igrališta u Žuknici, zaštita ogradnih zidova

Općina Kostrena objavljuje Poziv za dostavu ponuda u provedbi postupka jednostavne nabave za uslugu održavanja malog pomoćnog nogometnog igrališta u […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 8. srpnja 2019. godine u 15:00 sati .

OBJAVA NADMETANJA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE – USLUGA IZRADE DEFINIRANE INTERPRETACIJSKO-MUZEOLOŠKE STUDIJE STALNOG POSTAVA “KUĆE KOSTRENSKIH POMORACA”

Dokumentacija o nabavi koja se donosi u nastavku u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Općine […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 18. lipnja 2019. godine u 12:00 sati .