SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Jednostavna nabava

Poziv na dostavu ponude- Usluga logopedskih vježbi

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA  KOSTRENA Upravni odjel za opće, pravne  poslove i lokalnu samoupravu   KLASA: 500-04/20-01/1 URBROJ: 2170-07-04-20-1 […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 21. siječnja 2020. godine u 10:00 sati .

Poziv na dostavu ponude – GRAĐEVINSKI RADOVI NA UREĐENJU JAVNE POVRŠINE RASADNIK – MIRISNI VRT

GRAĐEVINSKI RADOVI NA UREĐENJU JAVNE POVRŠINE RASADNIK – MIRISNI VRT Predmet nabave odnosi se na izvođenje građevinskih radova na uređenju […]

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU OPREME I INSTALACIJE PRISTUPNIH TOČAKA ZA JAVNI BEŽIČNI INTERNET

Općina Kostrena u postupku jednostavne nabave evidencijski broj B-397.2/1-2019 za nabavu robe u sklopu projekta kojim se planira izgradnja bežične […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 25. studenoga 2019. godine u 12:00 sati .

IZVOĐENJE RADOVA NA PRENAMJENI REZIDENCIJALNIH GROBNICA NA GROBLJU SVETA LUCIJA U KOSTRENI

Prostor iznad polja 16 na groblju Sveta Lucija u Kostreni osnovnim projektom predviđen je za rezidencijalne grobnice. Prostor je izveden […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 11. studenoga 2019. godine u 09:00 sati .

Poziv za dostavu ponude- zdravstveno osiguranje djelatnika

                    OPĆINA KOSTRENA                Upravni odjel za opće, pravne                poslove i lokalnu samoupravu   KLASA: 501-03/19-01/01 URBROJ: 2170-07-04-19-2 Kostrena, […]