SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Jednostavna nabava

Poziv na dostavu ponude – Održavanje malog pomoćnog nogometnog igrališta u Žuknici, zaštita ogradnih zidova

Općina Kostrena objavljuje Poziv za dostavu ponuda u provedbi postupka jednostavne nabave za uslugu održavanja malog pomoćnog nogometnog igrališta u […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 8. srpnja 2019. godine u 15:00 sati .

OBJAVA NADMETANJA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE – USLUGA IZRADE DEFINIRANE INTERPRETACIJSKO-MUZEOLOŠKE STUDIJE STALNOG POSTAVA “KUĆE KOSTRENSKIH POMORACA”

Dokumentacija o nabavi koja se donosi u nastavku u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Općine […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 18. lipnja 2019. godine u 12:00 sati .

Usluga prijevoza školske djece Osnovne škole Kostrena za školsku godinu 2019./2020.

OPĆINA KOSTRENA Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu   KLASA: 340-05/19-01/02 URBROJ: 2170-07-04-19-2 Kostrena, 7. lipnja 2019. […]

Poziv na dostavu ponude: urbana oprema-pametne klupe

KLASA: 406-01/19-01/02 URBROJ: 2170-07-05-19-4 Kostrena, 6. svibnja 2019.                                         PREDMET:    Urbana oprema – pametne klupe                         evidencijski […]