SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Ostali natječaji

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Polivalentnoj sportsko-školskoj dvorani u Kostreni

Temeljem odredbi Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11, 64/15, 112/18) i Odluke Člana Uprave/direktorice broj 12/2022 […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 24. veljače 2022. godine u 11:00 sati .

Odluka o poništenju natječaja za zapošljavanje stručnog suradnika – informatora za 1 radno mjesto u Turističkoj zajednici općine Kostrena na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta)

Na temelju čl. 42. Statuta Turističke zajednice općine Kostrena („Službene novine“ Općine Kostrena, br. 05/2020), u natječaju za zapošljavanje stručnog […]

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup zemljišta označenog kao k.č. broj 211/14, k.o. Kostrena-Barbara

Temeljem odredbi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, […]

Javni poziv za izbor i proglašenje najuspješnijih sportaša i sportskih ekipa Općine Kostrena u 2020. godini

          REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA   OPĆINA KOSTRENA    Općinski načelnik   KLASA: 620-03/21-01/01 URBROJ: 2170-07-04-21-2 […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 18. veljače 2021. godine .

DV Zlatna ribica- NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme

KLASA: 112-01/21-01/1 URBROJ: 2170-07-54-21-1 Kostrena, 9. veljače 2021.g.   Na temelju članka 34. stavka 1. točke 14. Statuta Dječjeg vrtića […]