SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Ostali natječaji

Javni natječaj za zakup zemljišta u k.o. Kostrena-Barbara

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 10. prosinca 2019. godine .

Javni natječaj za osnivanje prava služnosti na nekretnini označenoj kao k.č. broj 1360 k.o. Kostrena-Barbara

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 10. prosinca 2019. godine .

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine k.č. br. 5215/2 od 859 m2 z.k.ul. 1072 k.o. Kostrena-Lucija u samovlasništvu Općine Kostrena u Pavekima u svrhu izgradnje obiteljskih kuća

Temeljem  odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i […]

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu KD Kostrena d.o.o.

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 10. svibnja 2019. godine u 11:50 sati .

Javni natječaj za davanje u zakup dijela zemljišta k.č. broj 3460 u k.o. Kostrena-Lucija radi poljoprivredne obrade

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 22. ožujka 2019. godine .