SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Ostali natječaji

KD KOSTRENA- JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u Polivalentnoj sportsko-školskoj dvorani u Kostreni, Žuknica 1b

Na temelju članka 6., stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN 125/11, 64/15 i 112/18 ) […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 6. srpnja 2020. godine u 11:50 sati .

OBAVIJEST o poništenju javnog natječaja za osnivanje prava služnosti na nekretnini označenoj kao k.č. broj 1360 u k.o. Kostrena-Barbara

KLASA: 944-17/19-01/04 URBROJ: 2170-07-04-1-19-12 Kostrena, 17. prosinca 2019. godine   OBAVIJEST o poništenju javnog natječaja za osnivanje prava služnosti na […]

Javni natječaj za zakup zemljišta u k.o. Kostrena-Barbara

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 10. prosinca 2019. godine .

Javni natječaj za osnivanje prava služnosti na nekretnini označenoj kao k.č. broj 1360 k.o. Kostrena-Barbara

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 10. prosinca 2019. godine .