SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Zasnivanje radnog odnosa

POZIV NA INTERVJU: Stručni suradnik/stručna suradnica za financije, gospodarstvo, lokalni i ekonomski razvoj

KLASA:112-07/17-01/01 URBROJ:2170-07-04-17-6 Kostrena, 16. listopada  2017. POZIV NA INTERVJU u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena kandidatima […]

Natječaj za radno mjesto: Viši stručni suradnik za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti

KLASA: 112-02/17-01101 URBROJ :2170-07-04-17-3 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena, temeljem odredbe članka 17. i 19. Zakona o službenicima i […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 26. listopada 2017. godine .

Turistička zajednica Općine Kostrena traži stručnog suradnika

Na temelju čl. 48. Statuta Turističke zajednice Općine Kostrena („Službene novine“ PGŽ, br. 2/2010.), a temeljem suglasnosti Turističkog vijeća Turističke […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 12. rujna 2017. godine .

Prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI-PROMETNI REDAR

KLASA: 112-03/17-01/01 URBROJ:2170-07-04-17-4 Kostrena,  27. ožujka  2017. godine Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena, temeljem odredbe članka 19. i 29. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 4. travnja 2017. godine .