SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Zasnivanje radnog odnosa

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – poziv na intervju

POZIV NA INTERVJU u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena   kandidatima prijavljenim na Oglas za prijam […]

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – poziv na intervju

POZIV NA INTERVJU u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena   kandidatima prijavljenim na Oglas za prijam […]

OBAVIJEST O POZIVU KANDIDATA NA USMENI INTERVJU – VSS ZA FINANCIJE, GOSP. I LOKALNI EK. RAZVOJ

KLASA:112-03/17-01/02 URBROJ:2170-07-04-17-24_ Kostrena, 30. studenoga 2017. OBAVIJEST O POZIVU KANDIDATA NA USMENI INTERVJU Obavještavaju se kandidati A.T., rođena 17. studenog 1983. godine,  S.L., rođena […]

OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

KLASA: 112-03/17-01/02 URBROJ:2170-07-04-17- Kostrena, 22. studenog 2017. Temeljem odredbe članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj […]

Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KOSTRENA na radno […]