SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Zasnivanje radnog odnosa

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca – referent komunalni-prometni redar

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOSTRENA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA            KLASA: 112-01/22-02/02 URBROJ: […]

Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto komunalno-prometnog redara

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA  (PISANO TESTIRANJE)             Poziv se odnosi na […]

Javni natječaj za radno mjesto komunalno – prometni redar na neodređeno vrijeme

Temeljem odredbi članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 24. ožujka 2022. godine u 23:59 sati .

KD Kostrena zapošljava vrtlara i domara-redara

KD KOSTRENA je objavio natječaje za zapošljavanje djelatnika na određenoi i to za radno mjesto VRTLAR na period od 12 […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 1. veljače 2022. godine u 12:00 sati .

O G L A S – prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika u Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu – VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA PRAVNE POSLOVE, 1 izvršitelj/izvršiteljica

OPĆINA KOSTRENA Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu KLASA: 112-03/21-01/02 URBROJ: 2170-07-04-21-3 Kostrena,  22.12.2021. Temeljem odredbi članka […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 30. prosinca 2021. godine .