SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Zasnivanje radnog odnosa

JAVNI NATJEČAJ – prijam u službu – viši stručni suradnik za financije

OPĆINA KOSTRENA Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-02/18-01/1 URBROJ:2170-07-04-18-3 Kostrena, 30. 03. 2018.   Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena, temeljem […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 20. travnja 2018. godine .

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci-REFERENT/ICA KOMUNALNO-PROMETNI REDAR

                                REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA     OPĆINA KOSTRENA   Jedinstveni upravni odjel   KLASA: 112-03/18-01/02 URBROJ:2170-07-04-18-3 Kostrena,  30. ožujak 2018. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 11. travnja 2018. godine .

NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO – SPREMAČICA – na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja (2 izvršitelja m/ž)

KLASA: 112-01/17-01/4 URBROJ: 2170-07-54-17-1 Kostrena, 21. prosinac 2017. Na temelju č1.34.st.l.t.13. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” i čl. 7. Pravilnika […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 4. siječnja 2018. godine .

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KOSTRENA

KLASA:112-07/17-01/02 URBROJ:2170-07-04-17-33 Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KOSTRENA […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 20. prosinca 2017. godine .

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – poziv na intervju

POZIV NA INTERVJU u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena   kandidatima prijavljenim na Oglas za prijam […]