SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Zasnivanje radnog odnosa

Turistička zajednica Općine Kostrena traži stručnog suradnika

Na temelju čl. 48. Statuta Turističke zajednice Općine Kostrena („Službene novine“ PGŽ, br. 2/2010.), a temeljem suglasnosti Turističkog vijeća Turističke […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 12. rujna 2017. godine .

Prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI-PROMETNI REDAR

KLASA: 112-03/17-01/01 URBROJ:2170-07-04-17-4 Kostrena,  27. ožujka  2017. godine Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena, temeljem odredbe članka 19. i 29. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 4. travnja 2017. godine .