SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ  ZA RADNO MJESTO-POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU za djecu s posebnim potrebama  – 3 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme

KLASA: 112-03/18-01/5 URBROJ: 2170-07-54-18-1 Kostrena, 3.prosinca 2018.   Temeljem Odluke  Upravnog vijeća sa sjednice održane 29. studenog 2018.g. godine  Dječji […]

DV Zlatna ribica- Natječaj za radno mjesto

KLASA:  112-03/18-01/3 URBROJ: 2170-07-54-18-1 Kostrena, 9. studenog 2018.   Na temelju čl.34.st.1.t.13. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” i  čl. 7. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 19. studenoga 2018. godine .

Zasnivanje radnog odnosa- KONTROLORI PARKIRALIŠTA

KD KOSTRENA d.o.o. raspisuje N A T J E Č A J za primanje radnika u radni odnos   KONTROLOR […]

OBAVIJEST O POZIVU KANDIDATA NA USMENI INTERVJU – VSS ZA FINANCIJE

KLASA: 112-03/18-01/1 URBROJ: 2170-07-04-18-14 Kostrena, 04. svibnja 2018. godine OBAVIJEST O POZIVU KANDIDATA NA USMENI INTERVJU Obavještavaju se kandidati A.T., rođena 17. […]