SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Općina Kostrena – Dio Urbane aglomeracije Rijeka

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka 2016. – 2020.

Urbana aglomeracija Rijeka (u nastavku: UA Rijeka) ustrojena je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, pri čemu je Grad Rijeka središte urbanog prostora s obzirom na to da ima preko 100.000 stanovnika. Suglasnost za pristupanje UA Rijeka, u razdoblju od ožujka do kolovoza 2015. godine, dalo je 9 predstavničkih tijela gradova i općina i to: Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga i Općina Viškovo.

Strategija razvoja UA Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine (u nastavku: Strategija) temelji se na analizi postojećeg stanja koja je obuhvatila aktualne podatke o stanju u društvu, gospodarstvu i kvalitetu urbanog okruženja. Nakon analize stanja slijedi SWOT-analiza te razrada vizije UA Rijeka. U Strategiji su definirani sljedeći ciljevi: Razvoj učinkovitih ljudskih potencijala, Stvaranje uvjeta za razvoj održivog gospodarstva i Održivi urbani razvoj. Uz navedene ciljeve, razrađeni su prioriteti i mjere.

Na razini UA Rijeka formirano je Partnersko vijeće, sastavljeno od 27 članova iz javnog, poduzetničkog, civilnog sektora i znanstveno-obrazovnog sektora, a koje ima značajnu ulogu u razmatranju pojedinih strateških ciljeva i njihove provedbe na razini UA Rijeka. Također, na razini UA Rijeka osnovana je i Koordinacija za izradu i provedbu Strategije sastavljena od gradonačelnika i općinskih načelnika svih gradova i općina u sastavu UA Rijeka. Sukladno novim odredbama na razini Europske unije i Republike Hrvatske o vrednovanju strateških dokumenata, na razini UA Rijeka osnovana je Upravljačka skupina za vrednovanje koja ima zadatak izvršiti vrednovanje Strategije u fazi pripreme i provedbe.

UA Rijeka je pripremila i provedbu Strategije i to putem praćenja pokazatelja ishoda i učinaka za svaki od strateških prioriteta te putem sustava izvještavanja i javnog komuniciranja.

U izradi Strategije aktivno su sudjelovali svi gradovi i općine uključene u UA Rijeka, kao i predstavnici poslovnog sektora, partnerskih institucija i udruga.


Preuzmite dokumente

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka 2016. - 2020. pdf | Strategija-razvoja-UA-Rijeka_2016-2020.pdf | 1.023,34 KB