SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Često postavljana pitanja

Glavni strateški dokumenti Općine Kostrena jesu Program ukupnog razvoja Općine Kostrena za razdoblje od 2014. do 2020. godine i Akcijski plan razvoja turizma Općine Kostrena.

Glavne strateške dokumente Općine Kostrena možete pronaći na mrežnim / Internet stranicama Općine Kostrena http://kostrena.hr/ – navigacijski izbornik Gospodarstvo – podizbornik Strateški dokumenti ili odaberite direktan link http://kostrena.hr/category/gospodarstvo/strateski-dokumenti/

2. Tko su korisnici Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2016. godinu?

Korisnici Programa mogu biti obrti i trgovačka društva (mala i srednja) koja posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Kostrena. Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme uključujući vlasnika/cu.

Osim novoosnovanih tvrtki Program poticanja poduzetništva odnosi se i na tvrtke koje posluju više godina.  Navedeno se odnosi na Mjeru br. 2 – sufinanciranje nabavke opreme – prema kojoj potpora iznosi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 20.000,00 kuna za proizvodnu djelatnost, odnosno 5.000,00 kn za uslužnu djelatnost. Iz mjere je izuzeta nabavka vozila i informatička oprema.

3. Koji je maksimalni iznos potpore koji korisnik može ostvariti kroz Program poticanja poduzetništva?

Najviši ukupni godišnji iznos svih potpora koje jedan korisnik može ostvariti iznosi 60.000,00 kuna.

4. Gdje mogu pronaći potrebne obrasce i dobiti potrebne informacije u svezi Programa poticanja poduzetništva?

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za poticanje poduzetništva u 2016. godini, kao i sve potrebne obrasce možete pronaći na mrežnim / Internet stranicama Općine Kostrena http://kostrena.hr/ – navigacijski izbornik Gospodarstvo – podizbornik Program razvoja poduzetništva ili dikretno na linku http://kostrena.hr/category/gospodarstvo/program-poticanja-poduzetnistva/

Za sve informacije možete se obratiti Službi za financije i gospodarstvo Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena;
Odgovorna osoba: Martina Zekić, viši stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i financije, e-mail: martina.zekic@kostrena.hr, tel: +385 51 209 071.

5. Tko mi može pružiti pomoć prilikom otvaranja trgovačkog društva ili obrta?

Za Općinu Kostrenu matično udruženje je Udruženje obrtnika Rijeka, Vukovarska 21. Kontakt telefon: 372-114, kontakt osoba: Dajana Dujmović, v.d.tajnik. Više informacija o osnivanju obrta moguće je dobiti na web stranici Udruženja obrtnika rijeka www.obrtnici-rijeka.hr.

Također, sve informacije o otvaranju obrta ažurirane su i postavljene na mrežne / Internet stranice Općine Kostrena.

Ako trebate dodatnu pomoć ili podršku potražite je u stručnoj Službi za financije i gospodarstvo Općine Kostrena,
Odgovorna osoba: Martina Zekić, viši stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i financije, e-mail: martina.zekic@kostrena.hr, tel: +385 51 209 071.

6. Zainteresiran/a sam za ulaganje u radnu zonu Šoići ? Gdje mogu potražiti odgovore na pitanja?

Ukoliko imate interesa za ulaganje u radnu zonu Šoići pogodnosti za ulaganje možete ostvariti kroz Program poticanja poduzetništva za 2016. godinu, kroz mjeru 6 – poticanje razvoja djelatnosti na području radne zone Šoići. Trgovačka društva i obrtnici mogu ostvariti jednokratnu potporu i biti oslobođeni od plaćanja komunalne naknade (ili dijela komunalne naknade) ukoliko svojom djelatnosti doprinose gospodarskom rastu i razvoju na području Radne zone Šoići. Poticajne mjere su:

• Jednokratna potpora za gradnju novih proizvodnih i uslužnih objekata unutr radne zone Šoići u iznosu od:
– 20.000,00 kuna za gradnju novih uslužnih objekata
– 60.000,00 kuna za gradnju novih proizvodnih objekata.

• Sufinanciranje dijela komunalne naknade u razdoblju do tri godine za poduzetnike koji ulažu u Radnu zonu Šoići. Za vrijednost ulaganja u iznosu od najmanje 1.000.000,00 kuna sufinancira se komunalna naknada prema pravomoćnom rješenju o naplati komunalne naknade i to: u prvoj godini 100 %, u drugoj godini 75 %, i u trećoj godini 50 % od dana pravomoćnog rješenja.

Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Općine Kostrena u 2016. godini na adresu: Općina Kostrena, Sveta Lucija 38, 51 221 Kostrena ili se predaje osobno u Službi za financije i gospodarstvo.

Informacije o vlasništvu, površini, infrastrukturnoj opremljenosti, namjeni i raspoloživosti čestica u radnoj zoni Šoići možete pronaći na mrežnim stranicama Općine Kostrena, a detaljne informacije i uvid u dokumentaciju možete dobiti u prostorijama Općne Kostrena, u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje (PON, SRI, PET od 9.00 do 12.00 sati, UTO od 13.00 do 17.00 sati) ili na tel. 051/209-031.

7. Krećem u gradnju / rekonstrukciju objekta. Gdje se mogu detaljnije informirati?

Ukoliko krećete u gradnju / rekonstrukciju objekta detaljne informacije o izdavanju lokacijske / građevinske dozvole, sustavu e-dozvole, sustavu praćenja predmeta, naknadama / pristojbama Općine Kostrena, kao i sve ostale informacije o gradnji možete pronaći na mrežnim / Internet stranicama Općine Kostrena, kao i direktno u Službi za financije i gospodarstvo Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena;

Odgovorna osoba: Martina Zekić, viši stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i financije, e-mail: martina.zekic@kostrena.hr, tel: +385 51 209 071.

8. Što su to EU fondovi?

Europski fondovi su financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama. Informacije o aktualnim natječajima i sve relevantne informacije o EU fondovima pronađite na mrežnim / Internet stranicama Općine Kostrena, navigacijski izbornik Gospodarstvo / Informacije za poduzetnike / Informacije o EU fondovima(http://kostrena.hr/category/gospodarstvo/informacije-za-poduzetnike/eu-fondovi-informacije/), kao i direktno u Službi za financije i gospodarstvo Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena;

Odgovorna osoba: Martina Zekić, viši stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i financije, e-mail: martina.zekic@kostrena.hr, tel: +385 51 209 071.

9. Poduzetnik / obrtnik sam i želim primati Newsletter Općine Kostrena sa aktualnim informacijama?

Ukoliko želite biti informirani o svim aktualnostima Općine Kostrena putem Newslettera pošaljite nam upit sa kontakt informacijama na e-mail: martina.zekic@kostrena.hr.
Biti ćete obaviješteni o svim aktualnostima vezanima za gospodarstvo, poduzetništvo, aktualnim EU natječajima i državnim bespovratnim potporama.

10. Koje se prilike pružaju poljoprivrednicima i ribarima na području Općine Kostrena?

Članstvom i participacijom Općine Kostrena u Lokalnoj akcijskoj grupi Vinodol poljoprivrednicima i ribarima otvaraju se nove mogućnosti u svezi informiranja i pripreme projekata iz EU fondova, planiranja, izrade i kandidiranja projekata i pomoći samim projektima pri dobivanju europskih sredstava.

Ukoliko imate poduzetničku ideju, potrebna Vam je podrška i pomoć obratite se stručnoj Službi za financije i gospodarstvo Općine Kostrena;
Odgovorna osoba: Martina Zekić, viši stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i financije, e-mail: martina.zekic@kostrena.hr, tel: +385 51 209 071.

Uvrstiti ćemo Vas u već postojeću bazu poljoprivrednika i ribara Općine Kostrena, te Vas naravno pozvati na organizirana dežurstva Lokalne akcijske grupe Vinodol, svakog drugog ponedjeljaka, u prostorijama Općine Kostrena, Sveta Lucija 38.