SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Sufinanciranje dadilja/troškova boravka u dječjem vrtiću čiji osnivač nije Općina Kostrena

Na sjednici održanoj dana 23. srpnja 2020. godine, Općinsko vijeće donijelo je Odluku o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Općina Kostrena i Odluku o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 6/20, 8/22) s ciljem ostvarenja prava roditelja na sufinanciranje troška boravka djeteta u dječjem vrtiću/kod dadilje:

– kada dijete nakon provedenog postupka upisa u Dječji vrtić „Zlatna ribica“ nije upisano te se nalazi na listi čekanja

– kada zbog specifičnih potreba zaposlenih roditelja (smjenski rad, noćni rad i sl.), potrebu za brigom i skrbi djeteta nije moguće zadovoljiti u Dječjem vrtiću „Zlatna ribica“,

– ukoliko roditelji nisu prošli postupak upisa djeteta u Dječji vrtić „Zlatna ribica“ jer se potreba za upisom pojavila nakon provedenog upisnog postupka zbog zaposlenja oba roditelja ili prestanka roditeljskog dopusta jednog od roditelja

UVJETI

Pravo na sufinanciranje dječjeg vrtića/djelatnosti dadilje ostvaruje se pod sljedećim uvjetima:

1) dijete i oba roditelja, ili roditelj s kojim dijete živi u zajedničkom kućanstvu, imaju prebivalište, odnosno odobren privremeni ili stalni boravak ili dugotrajno boravište (za strance i osobe bez državljanstva) na području Općine Kostrena,

2) da su oba roditelja, ili roditelj s kojim dijete živi, zaposlena,

3) da je dijete na čuvanju, brizi i skrbi najmanje u trajanju cjelodnevnog programa boravka te uz ispunjenje jednog od sljedećih uvjeta:

dijete nakon provedenog postupka upisa u Dječji vrtić „Zlatna ribica“ nije upisano u isti te se nalazi na listi čekanja

 zbog specifičnih potreba zaposlenih roditelja (smjenski rad, noćni rad i sl.) potreba za čuvanjem, brigom i skrbi djeteta nije moguće zadovoljiti u Dječjem vrtiću „Zlatna ribica“,

roditelji nisu prošli postupak upisa djeteta u Dječji vrtić „Zlatna ribica“ jer se potreba za upisom pojavila nakon provedenog upisnog postupka zbog zaposlenja oba roditelja ili prestanka roditeljskog dopusta jednog od roditelja.

*Napominje se da je ispunjenje uvjeta pod točkama 1),2) i 3) obavezno, uz zadovoljenje barem jednog od uvjeta pod 4) 5) ili 6)

Sufinanciranje nije moguće ostvariti u slučaju da jedan od roditelja ili samohrani roditelj koristi pravo na mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta, i to za dijete za koje se traži priznavanje prava.

IZNOS SUFINANCIRANJA

Sufinanciranje troška boravka u dječjem vrtiću/kod dadilje iznosi 77% cijene usluge dječjeg vrtića/dadilja, mjesečno po djetetu, a najviše do iznosa od 262,66 €/mj.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Pravo se ostvaruje podnošenjem vlastoručno potpisanog zahtjeva na adresu Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena, ili podnošenjem zahtjeva elektronskim putem na adresu: kostrena@kostrena.hr .

*Posljednji put ažurirano: 8.2.2024.


Preuzmite dokumente