SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Novčana pomoć za umirovljenike i starije osobe

Temeljem članka 39. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 6/15, 13/18, 11/22, 7/23), pravo na novčanu pomoć za umirovljenike i starije osobe može ostvariti:

umirovljenik s ukupnim mjesečnim primanjima jednakim ili manjim od 250,00 €

osoba s navršenih 65 godina života, bez primanja ili s primanjima jednakim ili manjim od 250,00 €

pod uvjetom da ukupni mjesečni prihod samca ili svih članova kućanstva ostvaren u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava ne prelazi iznos od 350,00 € po članu kućanstva.

Što se sve smatra prihodima?

Prihodima se, sukladno članku 39. stavku 3. Odluke smatraju sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili neke druge osnove, umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza.

Naznačeno pravo nije moguće ostvariti ukoliko samac ili član kućanstva imaju u vlasništvu i/ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji im ne služi za podmirivanje osnovnih stambenih potreba ili ostvarivanje prihoda. Također, ukoliko su ostvarili sredstva prodajom imovine ili su istu darovali nemaju pravo na novčanu pomoć za umirovljenike i starije osobe za razdoblje za koje iznos pomoći odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet nekretnina utvrđenoj po nadležnom tijelu.

VISINA NOVČANE POMOĆI

Visina novčane pomoći utvrđuje se u iznosu od:

50,00 € mjesečno korisnicima čiji su ukupni mjesečni prihodi jednaki ili manji od 150,00 €

35,00 € mjesečno korisnicima čiji su ukupni mjesečni prihodi veći od 150,00 € i manji ili jednaki od 200,00 €

25,00 € mjesečno korisnicima čiji su ukupni mjesečni prihodi veći od 200,00 € i manji ili jednaki od 250,00 €

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi propisanih Odlukom pokreće se na zahtjev Korisnika, njegovog bračnog druga, punoljetnog djeteta koje živi s njim u zajedničkom kućanstvu, skrbnika ili udomitelja te putem Centra za socijalnu skrb Rijeka.

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz Odluke podnose se do 10. u mjesecu za tekući mjesec

– putem e-maila (kostrena@kostrena.hr)

– putem pošte (Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena)

– osobnom dostavom

Obrazac zahtjeva za novčanu pomoć za umirovljenike i starije osobe dostupan je na poveznici ispod teksta.

*posljednji put ažurirano: 7. 5. 2024.

 


Preuzmite dokumente