SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Pravo na pomoć djeci i mlađim osobama s teškoćama u razvoju

Pravo na pomoć djeci i mlađim osobama s teškoćama u razvoju ostvaruje dijete ili mlađa osoba kojoj je utvrđen 3. ili 4. stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja. Stupanj težine invaliditeta dokazuje se predočenjem važećeg rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad ili nalaza Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se kao mjesečna novčana potpora u sljedećim iznosima:

  1. iznos od 80,00 € za dijete ili mlađu osobu s utvrđenim stupnjem 4 težine invaliditeta
  2. iznos od 50,00 € za dijete ili mlađu osobu s utvrđenim stupnjem 3 težine invaliditeta

Pomoć iz stavka 1. ovog članka ostvaruje dijete do isteka 18. godine života, odnosno mlađa osoba do isteka 30. godine života.

Također, djeca do isteka 18. godine života i mlađe osobe do isteka 30. godine života s teškoćama u razvoju koje redovito sudjeluju u programima odgojno-obrazovnih ustanova ili drugih obrazovno-terapijskih neprofitnih organizacija imaju pravo na financiranje troška javnog prijevoza u periodu sudjelovanja u takvim programima, pod uvjetom da to pravo ne ostvaruju po nekoj drugoj osnovi.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Postupak za ostvarivanje prava pokreće se na zahtjev korisnika, njegovog bračnog druga, punoljetnog djeteta koje živi s njim u zajedničkom kućanstvu, skrbnika ili udomitelja te putem Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz Odluke podnose se do 10. dana u mjesecu za tekući mjesec:

– putem e-maila (kostrena@kostrena.hr)

– putem pošte (Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena)

– osobnom dostavom

Obrazac zahtjeva za novčanu pomoć i pomoć za financiranje javnog prijevoza dostupan je na poveznici ispod teksta.

*Posljednji put ažurirano: 19. 3. 2024.


Preuzmite dokumente