SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Informacije za građane

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Kostrena

KLASA: 400-01/18-01/02 URBROJ: 2170-07-06-18-2 Kostrena, 29. studenog 2018. Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na temelju odredbi članka […]

Savjetovanje- Prijedlog odluke izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na […]