SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Jednostavna nabava

Usluga prijevoza školske djece Osnovne škole Kostrena za školsku godinu 2018./2019.

KLASA: 340-05/18-01/3 URBROJ: 2170-07-04-2-18-2 Kostrena, 12. lipnja 2018.   Na temelju Plana nabave za 2018. godinu i članka 9. st. […]

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE: izrada projektne dokumentacije – Idejnog i Glavnog projekta Kuće kostrenskih pomoraca u prostoru bivše škola Sv. Barbara.

Na temelju članka 17. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službene novine Općine Kostrena“ br. 3/17), članka 49. Statuta Općine […]

Poziv na dostavu ponude za vršenje usluge izrade projektne dokumentacije – idejnog i glavnog projekta Kuće kostrenskih pomoraca u prostoru bivše škole Sv. Barbare

Naručitelj, Općina Kostrena pokrenula je postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije – Idejnog i Glavnog projekta Kuće kostrenskih pomoraca […]

Usluga prijevoza školske djece Osnovne škole Kostrena za školsku godinu 2017./2018.

OPĆINA KOSTRENA Jedinstveni upravni odjel Služba za lokalnu samoupravu i pravne poslove KLASA: 340-05/17-01/03 URBROJ: 2170-07-04-2-17-2 Kostrena, 15. svibnja 2017. […]