SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

KD Kostrena d.o.o.

Žuknica 1 b, ( SPORTSKA DVORANA KOSTRENA – službeni ulaz ), 51221 Kostrena

tel: +385 51 287-500
fax: +385 51 287-510
e-mail:info@kd-kostrena.hr
web:www.kd-kostrena.hr

Za pružanje komunalnih i drugih usluga:

 • Upravljanje grobljima
 • Pometanje javno prometnih površina
 • Naplata parkirališnih poslova
 • Upravljanje Sportskom dvoranom Kostrena
 • Održavanje zelenih površina
 • Održavanje stambenih i poslovnih objekata

Radno vrijeme:

 • Ponedjeljak, srijeda, četvrtak 08,00-16,00 sati
 • Utorak 08,00-17,00 sati
 • Petak 08,00-15,00 sati

Uredovno vrijeme za primanje stranaka:

 • Ponedjeljak – stranke se ne primaju
 • Utorak 15,00-17,00 sati
 • Srijeda, četvrtak, petak 12,00-15,00 sati