SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 1 – broj 3 – 4. prosinac 2014. g.

  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
  • Odluka razrješenju i imenovanju člana/ice Komisije za dodjelu priznanja
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zamjenu zemljišta
    k.č. broj 3458 od 571 m2 u suvlasništvu Općine Kostrena 550/571 dijela K.O. Kostrena-Lucija zazemljište u vlasništvu fizičke osobe k.č.broj 157/1 od 172m2 i 157/2 od 549m2 K.O. Kostrena-Barbara
  • Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu

Preuzmite dokumente