SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 1 – broj 4 – 22. prosinac 2014. g.

 • Proračun Općine Kostrena za 2015. godinu
 • Odluka i izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2015. godinu
 • Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena za 2015. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2015. g.
 • Program javnih potreba u sportu za 2015. g.
 • Program javnih potreba u kulturi za 2015. g.
 • Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2015. g.
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2015. g.
 • Program javnih potreba u bibliotekarstvu za 2015. g.
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g.
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g.
 • Program javnih potreba u zaštiti okoliša za 2015. g.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora
 • Odluka o zabrani ili ograničenju izvođenja građevinskih radova
 • Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kostrena za 2014. godinu
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kostrena od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. g.
 • Odluka o izboru osobe – održavanje nerazvrstanih cesta
 • Odluka o izboru osobe – održavanje javne rasvjete
 • Odluka o izboru osobe – održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije na nerazvrst. cestama
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području
 • Odluka o stjecanju suvlasničkih omjera fizičkih osoba na k.č. br. 964 i 965 u k.o. Kostrena-Barbara
 • Odluka o stjecanju vlasništva na k.č. 954/1 u k.o. Kostrena-Lucija
 • Odluka o stjecanju nekretnina u vlasništvu fiz. Osoba k.č. br. 829/1, 829/2 i 829/3 u k.o. Kostrena-Lucija
 • Odluka o stjecanju zemljišta u svrhu građenja prometnih površina-dionice sabirne i stambene ulice s odvodnjom u naselju Rožići
 • Odluka – Udruga LAG Vinodol – imenovanje E. Dujmića

Preuzmite dokumente