SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Godišnji plan natječaja za financiranje javnih potreba Općine Kostrena u 2017. godini

KLASA: 022-06/16-01/2 URBROJ: 2170-07-03-16-424 Kostrena 13. prosinca 2016.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Kostrena (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 10/13, 17/14), Općinska načelnica je donijela slijedeći

GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA
za financiranje javnih potreba Općine Kostrena u 2017 godini


1. područje: OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv natječaja oznaka aktivnosti u Proračunu: Program javnih potreba u obrazovanju, A050319

Vrijeme objave natječaja: siječanj 2017. godine

Ukupni iznos raspoloživih sredstava: 85.000,00 Kn

Raspon sredstava:

  • najmanji mogući iznos po pojedinom programu/projektu: 900,00 kn
  • najveći mogući iznos po pojedinom programu/projektu: 20.000,00 kn

Očekivani broj projekata/programa: 10-12

 

2. područje: PROMICANJE KULTURE

Naziv natječaja i oznaka aktivnosti u Proračunu: Javne potrebe u kulturi, A071025

Vrijeme objave natječaja; prosinac 2016. godine

Ukupni iznos raspoloživih sredstava: 475.000,00 kn

Raspon sredstava:

  • najmanji mogući iznos po pojedinom programu/projektu: 3,000,00 kn
  • najveći mogući iznos po pojedinom programu/projektu: 80.000,00 kn

Očekivani broj projekata/programa: 20-25

 

3. područje: ZDRAVSTVO

Naziv natječaja i oznaka aktivnosti u Proračunu: Javne potrebe u zdravstvu, A091240

Vrijeme objave natječaja: siječanj/veljača 2017. godine

Ukupni iznos raspoloživih sredstava: 200.000,00 kn

Raspon sredstava:

  • najmanji mogući iznos po pojedinom programu/projektu: 2.000,00 kn
  • najveći mogu6i iznos po pojedinom programu/projektu: 200.000,00 kn

Očekivani broj projekata/programa: 10-12

 

4. područje: SOCIJALNA SKRB

Naziv natječaja i oznaka aktivnosti u Proračunu: Javne potrebe u socijalnoj skrbi,  A100818

Vrijeme objave natječaja: prosinac 2016. Godine

Ukupni iznos raspoloživih sredstava: 180.000,00 kn

Raspon sredstava:

  • najmanji mogući iznos po pojedinom programu/projektu: 2.000,00 kn
  • najveći moguć1 iznos po pojedinom programu/projektu: 90.000,00 kn

Očekivani broj projekata/programa: 5-8

 

5. područje: ZAŠTITA OKOLIŠA

Naziv natječaja i oznaka aktivnosti u Proračunu: Program javnih potreba u ekologiji, A190628

Vrijeme objave natječaja: siječanj 2017. godine

Ukupni iznos raspoloživih sredstava: 70.000,00 kn

Raspon sredstava:

  • najmanji mogući iznos po pojedinom programu/projektu: 3.000,00 kn
  • najveći moguć1 iznos po pojedinom programu/projektu: 25.000,00 kn

Očekivani broj projekata/programa: 5-7


Obrazloženje:

Odlukom Općinske načelnice KLASA: 022-06/15-01/2, URBROJ: 2170-07-3-15-422 od 24. studenog 2015. godine usvojen je Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Kostrena. Članak 15. Pravilnika propisuje izradu godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja i drugih programa za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (godišnji plan natječaja), kao najavu javnih natječaja i drugih programa financiranja programa ili projekata udruga, koje planira provesti u tijeku jedne kalendarske godine. Godišnji plan natječaja potrebno je izraditi u roku od 30 dana od usvajanja proračuna za slijedeću kalendarsku godinu, te ga u tom roku i objaviti na mrežnim stranicama Opčine.

Godišnji plan natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke (članak 15., st. 2. Pravilnika).

 

Općinska načelnica

Mirela Marunić, ing.