SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Godišnji plan natječaja za financiranje javnih potreba Općine Kostrena u 2018. godini

KLASA: 022-06/17-01/32, URBROJ: 2170-07-03-17-204
Kostrena, 11. prosinac  2017.

GODIŠNJI  PLAN NATJEČAJA
za financiranje javnih potreba Općine Kostrena u 2018. godini

  1. područje: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv natječaja i oznaka aktivnosti u Proračunu: Program javnih potreba u obrazovanju, A050319

Vrijeme objave natječaja: prosinac 2017. godine

Ukupni iznos raspoloživih sredstava: 225.000,00 kn

Raspon sredstava: -najmanji mogući iznos po pojedinom programu/projektu: 2.000,00 kn

-najveći mogući iznos po pojedinom programu/projektu: 90.000,00 kn

Očekivani broj projekata/programa: 12-15

 

  1. područje: PROMICANJE KULTURE

Naziv natječaja i oznaka aktivnosti u Proračunu: Javne potrebe u kulturi, A071025

Vrijeme objave natječaja: prosinac 2017. godine

Ukupni iznos raspoloživih sredstava: 475.000,00 kn

Raspon sredstava: -najmanji mogući iznos po pojedinom programu/projektu: 2.000,00 kn

-najveći mogući iznos po pojedinom programu/projektu: 90.000,00 kn

Očekivani broj projekata/programa: 20-25

 

  1. područje: ZDRAVSTVO

Naziv natječaja i oznaka aktivnosti u Proračunu: Javne potrebe u zdravstvu, A091240

Vrijeme objave natječaja:  siječanj/veljača 2018. godine

Ukupni iznos raspoloživih sredstava: 100.000,00 kn

Raspon sredstava: -najmanji mogući iznos po pojedinom programu/projektu: 2.000,00 kn

-najveći mogući iznos po pojedinom programu/projektu: 60.000,00 kn

Očekivani broj projekata/programa: 8-10

 

  1. područje: SOCIJALNA SKRB

Naziv natječaja i oznaka aktivnosti u Proračunu: Javne potrebe u socijalnoj skrbi, A100818

Vrijeme objave natječaja: prosinac 2017. godine

Ukupni iznos raspoloživih sredstava: 120.000,00 kn

Raspon sredstava: -najmanji mogući iznos po pojedinom programu/projektu: 2.000,00 kn

-najveći mogući iznos po pojedinom programu/projektu: 90.000,00 kn

Očekivani broj projekata/programa: 4-6

 

  1. područje: ZAŠTITA OKOLIŠA

Naziv natječaja i oznaka aktivnosti u Proračunu: Program javnih potreba u ekologiji, A190628

Vrijeme objave natječaja: prvi krug- siječanj 2018. godine, drugi krug- ožujak 2018. (Izmjena Odluka KLASA: 022-06/18-01/2, URBROJ: 2170-07-03-18-109 od 20. ožujka 2018.)

Ukupni iznos raspoloživih sredstava: 70.000,00 kn

Raspon sredstava: -najmanji mogući iznos po pojedinom programu/projektu: 2.000,00 kn

-najveći mogući iznos po pojedinom programu/projektu: 25.000,00 kn

Očekivani broj projekata/programa: 5-7


Obrazloženje:

 Članak 15. Pravilnika  o financiranju javnih potreba Općine Kostrena (Službene novine Općine Kostrena 1/16),  propisuje izradu  godišnjeg plana objave javnih natječaja i drugih programa za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (godišnji plan natječaja), kao najavu javnih natječaja i drugih programa financiranja programa ili projekata udruga, koje planira provesti u tijeku jedne kalendarske godine. Godišnji plan natječaja potrebno je izraditi u roku od 30 dana od usvajanja proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, te ga u tom roku i objaviti na mrežnim stranicama Općine.

Godišnji plan natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke (članak 15. st. 2. Pravilnika).

 

    Općinski načelnik

  Dražen Vranić, dipl.iur.