SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Otvoreni postupak javne nabave – IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA CENTRA ZA STARIJE OSOBE KOSTRENA, evidencijski broj nabave: JN-311/01-2023

Za pripremu i provedbu postupka javne nabave – IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA CENTRA ZA STARIJE OSOBE KOSTRENA , evidencijski broj nabave: JN-311/01-2023 – imenovani su članovi stručnog povjerenstva javnog Naručitelja:

  1. Ana Rukavina, mag. iur. iz društva IMPULS SAVJETOVANJE d.o.o. Zagreb
  2. Martina Zekić, mag. oec.
  3. Edgar Margan, ing. građ.
  4. Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif.

 

Zadaća članova stručnog povjerenstva javnog naručitelja je:

  1. koordiniranje pripreme i provođenja postupka javne nabave
  2. sudjelovanje u pripremi dokumentacije o nabavi
  3. javno otvaranje ponuda
  4. sudjelovanje u pregledu i ocjeni ponuda
  5. usmjeravanje rada stručnih osoba, službi i odjela Naručitelja te neovisnih stručnih osoba kojima je povjerena izrada dokumentacije o nabavi, te ostali poslovi u vezi s postupkom javne nabave.

Preuzmite dokumente