SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Otvoreni postupak javne nabave za za USLUGU STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II ZA CENTAR ZA STARIJE OSOBE KOSTRENA, evid. br. JN-311/04-2024

Za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave za USLUGU STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II ZA CENTAR ZA STARIJE OSOBE KOSTRENA, evid. br. JN-311/04-2024, imenuju se članovi stručnog povjerenstva javnog Naručitelja:

  1. Ana Rukavina, mag. iur. iz društva IMPULS SAVJETOVANJE d.o.o. Zagreb
  2. Martina Zekić, mag. oecc.
  3. Edgar Margan, ing. građ.
  4. Iva Mičetić, mag.iur.

Zadaća članova stručnog povjerenstva javnog naručitelja je:

  1. koordiniranje pripreme i provođenja postupka javne nabave
  2. sudjelovanje u pripremi dokumentacije o nabavi
  3. javno otvaranje ponuda
  4. sudjelovanje u pregledu i ocjeni ponuda
  5. usmjeravanje rada stručnih osoba, službi i odjela Naručitelja te neovisnih stručnih osoba kojima je povjerena izrada dokumentacije o nabavi, te ostali poslovi u vezi s postupkom javne nabave.

Preuzmite dokumente

Vezane objave