SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Otvoreni postupak javne nabave – IZVEDBA GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MALOG POMOĆNOG NOGOMETNOG IGRALIŠTA U ŽUKNICI U OPĆINI KOSTRENA, evidencijski broj nabave: JN-324.5/01-2023

Za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave za odabir najpovoljnije ponude za izvedbu GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MALOG POMOĆNOG NOGOMETNOG IGRALIŠTA U ŽUKNICI U OPĆINI KOSTRENA, evidencijski broj nabave: JN-324.5/01-2023 imenovani su članovi stručnog povjerenstva javnog Naručitelja:

 1. Martina Zekić, mag. oecc.
 2. Anita Gregov, mag
 3. Edgar Margan, ing. građ.

Članovi stručnog povjerenstva obvezuju se na provedbu slijedećih aktivnosti:

 1. Utvrđivanje teksta DOKUMENTACIJE O NABAVI
 2. Utvrđivanje konačne verzije TROŠKOVNIKA, za koji se čeka revizija od strane nezavisnih stručnjaka
 3. Provedba postupka PRETHODNOG SAVJETOVANJA sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 4. Utvrđivanje konačne verzije teksta DOKUMENTACIJE O NABAVI
 5. Objava nadmetanja u EOJN
 6. Usmjeravanje rada stručnih osoba, službi i odjela Naručitelja, te neovisnih stručnih osoba kojima je povjerena izrada dokumentacije o nabavi, te ostali poslovi u vezi s postupkom javne nabave
 7. Koordiniranje pripreme i provođenja postupka javne nabave
 8. Javno otvaranje ponuda
 9. Sudjelovanje u pregledu i ocjeni ponuda s prijedlogom odabira najpovoljnije ponude.

Preuzmite dokumente