SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Javne potrebe

Javni natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području obrazovanja u Općini Kostrena u 2023. godini

*Rok za podnošenje prijedloga na Natječaj iznosi 32 (tridesetidva) dana, a posljednji dan za predaju je 27. veljače 2023. godine. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 27. veljače 2023. godine .

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U OPĆINI KOSTRENA U 2022. GODINI- DRUGI KRUG

  JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA    ZA ODRŽIVI RAZVOJ U OPĆINI KOSTRENA U […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 20. kolovoza 2022. godine u 23:59 sati .

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU ZDRAVSTVA U OPĆINI KOSTRENA U 2022. GODINI- drugi krug

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE  JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU  ZDRAVSTVA  U OPĆINI KOSTRENA U 2022. GODINI […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 20. kolovoza 2022. godine u 23:59 sati .

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI U OPĆINI KOSTRENA U 2022. GODINI

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE  JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU  SOCIJALNE SKRBI  U OPĆINI KOSTRENA U 2022. […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 20. kolovoza 2022. godine u 23:59 sati .

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU PROMICANJA KULTURE U OPĆINI KOSTRENA U 2022. GODINI- DRUGI KRUG

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA    NA PODRUČJU PROMICANJA KULTURE U OPĆINI KOSTRENA U […]

   Natječaj je zatvoren
   Rok: 20. kolovoza 2022. godine u 23:59 sati .