SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Donacije i sponzorstva – 2017. godina

PRIMATELJ IZNOS
REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA 87.425,00 kn
HDZ 19.825,00 kn
PGS 13.325,00 kn
SDP 14.231,35 kn
HNS 7.150,00 kn
Nezavisni 13.325,00 kn
HSLS 3.250,00 kn
Stranka rada – laburisti 3.575,00 kn
Unija Kvarnera 10.400,00 kn
SPONZORSTVA NAČELNIK 20.000,00 kn
DONACIJA ZA VODOTORANJ U VUKOVARU 50.000,00 kn
OPĆINA PRIJATELJ DIJECE 1.250,00 kn
PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU 85.000,00 kn
List Broštulin 15.000,00 kn
Novigradsko proljeće 3.000,00 kn
Maškarana povorka 6.000,00 kn
Autobusne vožnje OŠ 7.000,00 kn
Natjecanje – Ekipa 5 +
Program CAP 1.980,00 kn
Putevima domovinskog rata
Odred izviđača Sjever – jug – život u prirodi 20.000,00 kn
Filmska družina OŠ Kostrena 17.935,00 kn
Knjige za školsku knjižnicu 8.000,00 kn
JAVNE POTREBE U KULTURI 475.000,00 kn
Klapa Kamik 26.000,00 kn
Udruga A. NA.NAS 9.642,86 kn
Javne potrebe – TZ Kostrena 300.000,00 kn
Moto klub – Fluminense riders 15.000,00 kn
Klapa Trabakul 29.000,00 kn
Bratovština Sv. Nikole 7.000,00 kn
Katedra Čakavskog sabora 82.000,00 kn
Karnevalska grupa Špažićari 71.150,03 kn
Udruga Veli pinel 55.000,00 kn
Udruga umirovljenika Kostrene 27.000,00 kn
UDVDR Kostrene 36.000,00 kn
Manifestacija Jesen u Kostreni 36.000,00 kn
Udruga UABA 12.500,00 kn
Vali keramika 25.000,00 kn
PROGRAM TURISTIČKE ZAJEDNICE 130.000,00 kn
POMOĆ ŽUPAMA – ŽUPA SV. LUCIJA I SV. BARBARA 40.000,00 kn
UREĐENJE CRKVI I ŽUPNOG DVORA 340.000,00 kn
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 1.919.000,00 kn
POMOĆ USPJEŠNIM SPORTAŠIMA 7.500,00 kn
POMOĆ ZDRAVSTVENOJ STANICI KOSTRENA 19.200,00 kn
OBVEZE IZ PRETHODNIH GODINA 103.600,00 kn
POMOĆ DOMU ZDRAVLJA ZA DEŽURSTVA 28.500,00 kn
PALIJATIVNA SKRB 13.100,00 kn
POMOĆ TEŠKO BOLESNIMA 30.000,00 kn
SUFINANCIRANJE GINEKOLOŠKOG TIMA 100.000,00 kn
MATP SUSRE4TI – OLIMPIJADA ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA 3.000,00 kn
CRVENI KRIŽ 80.000,00 kn
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI 180.000,00 kn
KAPITALNE DONACIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 1.000.000,00 kn
UDRUGA CEZAR -CENTAR ZA JAVNU RASVJETU 18.000,00 kn
KAPITALNE DONACIJE ZA GRADNJU I OBNOVU GRAĐEVISKIH OBJEKATA – CESTA 58054 400.000,00 kn
PROMICANJE TURISTIČKOG RAZVOJA 300.000,00 kn
FINANCIRANJE VATROGASNE DJELATNOSTI 298.300,00 kn
POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 200.000,00 kn
RAD LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA 40.000,00 kn
EKO AKCIJE 10.000,00 kn
POTPORE ŽUPANIJSKIM PROGRAMIMA 30.000,00 kn
EKO PROJEKTI ZELENE I PLAVE ZASTAVE 30.000,00 kn
LOVAČKO DRUŠTVO JELEN – ZBINJAVANJE NEPOŽELJNE DIVLJAČI 15.000,00 kn
PROGRAM JAVNIH POTREBA U EKOLOGIJI 70.000,00 kn
POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH I VIŠESTAMBENIH JUĆA 865.000,00 kn