SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 2 – broj 1 – 18. veljače 2015. g.

  • Plan prijama za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za rad u općinskoj upravi Općine Kostrena za 2015. godinu
  • Plan prijama u službu za 2015. godinu
  • Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu
  • Pravilnik o radu
  • Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Kostrena
  • Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Zlatna ribica”

Preuzmite dokumente