SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 2 – broj 2 – 17. ožujka 2015. g.

 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014. godinu
 • Odluka o prihvaćanju sudjelovanja Općine Kostrena na projektu “e-Županija”
 • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kostrena
 • Odluka o izmijeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 • Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena – određivanje lokacije reciklažnog dvorišta
 • Odluka o izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja za sportsko – rekreacijsku namjenu R-1 u Kostreni
 • Odluka o odbijanju ulaska u sustav urbane aglomeracije Rijeka
 • Program poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2015. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 • Odluka o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena
 • Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za urbanizam i prostorno planiranje
 • Odluka o razrješenju članice i izboru člana/ice Odbora za zaštitu okoliša
 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
 • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kostrena za 2014. godinu

Preuzmite dokumente