SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 2 – broj 9 – 1. prosinca 2015. g.

 • Proračun Općine Kostrena za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu
 • Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2016. godini
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Odluka o sustavu glavne knjige riznice i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice Općine Kostrena
 • Odluka o porezima Općine Kostrena
 • Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kostrena za 2015. godinu
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2019. godine
 • Godišnji plan razvoja sustava zaštite civilne zaštite na području Općine Kostrena za 2016. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 • Odluka o zabrani ili ograničenju izvođenja građevinskih radova na području Općine Kostrena
 • Odluka o sklapanju nagodbe pred Uredom državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji u predmetu povrata imovine iza Dore Pajkurić, Janje Pajkurić-Jelen, Mariane Pajkurić
 • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena za 2016. godinu
 • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kostrena za 2016. godinu
 • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Općine Kostrena za 2016. godinu
 • Odluka o komunalnoj naknadi
 • Odluka o vrijednosti obračunske jedinice-boda (B) za obračun komunalne naknade

 


Preuzmite dokumente