SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 2 – broj 7 – 6. listopada 2015. g.

  • Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2015. godinu
  • Odluka o II izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
  • Odluka o II izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
  • Odluka o davanju potpore tvrtki Dino Bus d.o.o. Kostrena u Poslovnoj zoni Šoići
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zamjenu zemljišta u vlasništvu fizičke osobe označena kao k.č. broj 505/2 i 505/3 za zemljište u vlasništvu Općine Kostrena označeno kao k.č. broj 502 i 495/2 u k.o. Kostrena-Lucija
  • Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Kostrena

Preuzmite dokumente