SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Poziv na dostavu ponuda- Usluga stručnog nadzora – projekt “Reciklažno dvorište na području Općine Kostrena”

Predmet nabave: Usluga stručnog nadzora -projekt “Reciklažno dvorište na području Općine Kostrena” financiranog iz Kohezijskog fonda Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

ref.br. projekta KK.06.3.1.03.0142

Evidencijski broj nabave: B-324.3/3-2019


Preuzmite dokumente

Poziv na dostavu ponude docx | 313,45 KB
Prilog- troškovnik xlsx | 11,23 KB